Aarhus BSS Student Services

Hvad kan Aarhus BSS Student Services hjælpe med?

Hos Aarhus BSS Student Services kan du få vejledning, sparring og hjælp, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan få hjælp til:

  • Karakterudskrifter
  • Verificering af uddannelse
  • Indskrivningsbekræftelse
  • Spørgsmål og vejledning omkring fag- og eksamenstilmeldinger
  • Spørgsmål og vejledning omkring aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
  • Vejledning i brug af studieportalerne og Stads selvbetjening
  • Hjælp når du ikke ved, hvor du skal henvende dig med spørgsmål til studieadministrationen på Aarhus BSS

Har du derimod brug for vejledning om dit studie, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

 

Hvis du har spørgsmål af mere konkret karakter til medarbejdere i Aarhus BSS Studier, der administrerer din uddannelse, kan du herunder finde den person, du skal have fat i.

Ansvarsområde

Kontakt

E-Mail

Telefon

Studienævnsbetjening

Merete Lund Tranberg

 mlt@au.dk

871 65227 

Dispensationer, merit og forhåndsmerit

Sandra Hvilsted Pedersen

 
shp@au.dk
 

9352 2410

Dispensationer, merit og forhåndsmerit

Cecilie Ulfkjær

 
cecilieu@au.dk
 

871 53718

Eksamensklager

Cecilie Ulfkjær

 
cecilieu@au.dk
 

871 53718

Studievejledning

Studievejleder

counsellor@econ.au.dk

871 65268

Studie- og trivselsvejledning

Niki Rasmussen

nira@au.dk

2338 2086

Studieadministration (bachelor)

Bolette Bligaard bachelor.bss@au.dk 

8716 2776

Studieadministration (kandidat)

Runa Kortsen

kandidat.bss@au.dk 

871 52375

Studieadministrator (BSc. i Politik & økonomi)  

Sidse Nielsen skjn@econ.au.dk 871 66067