Retningslinjer ved brug af data

Retningslinjer fra Datatilsynet

Aarhus Universitet har lavet en side, hvor du kan blive klogere på, hvordan du skal behandle data, som du bruger i forbindelse med opgave- og specialeskrivning.

Læs mere om behandling af personoplysninger i opgaver her.

Publicering af specialet

Hvis du skriver dit speciale med henblik på senere publicering, er der 2 punkter, du skal være opmærksom på:

  1. Du skal selv lave en publiceringsaftale med din vejleder, så I er enige om, hvad der skal ske.
  2. Det er vigtigt, at du først publicerer efter, dit speciale er blevet vurderet af Aarhus Universitet. Det gælder både dele af eller hele specialet.