Tilmelding til undervisning

Du skal selv tilmelde dig både obligatoriske og valgfri kurser

Forud for hvert semester skal du selv tilmelde dig kurser til det kommende semester.

Dette gælder dog ikke for: 

 • tandplejer-studerende
 • studerende på klinisk tandtekniker
 • studerende på masteruddannelsen i klinisk sygepleje
 • studerende på odontologi

Studerende på uddannelserne ovenfor bliver automatisk tilmeldt undervisning. Du bliver også automatisk tilmeldt dit 1. semester, hvis du starter som overflytter på en kandidatuddannelse på Health.  

 

Tilmeld dig via Stads

Du tilmelder dig undervisningen via studieselvbetjeningen (STADS), i perioden:

 • 1.-5. maj (efterårets undervisning)
 • 1. -5. november (forårets undervisning) 


Sådan gør du 
 

 • Log på STADS 

 • Under menuen undervisning vælger du “tilmeld” 

 • Vælg de kurser, du ønsker at tilmelde dig 

 • Vælg “Bekræft tilmelding” 

 • Du er først tilmeldt, når du får et billede med overskriften “Registrering af tilmeldinger”

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig undervisningen i et fag.


Tjek din tilmelding 

Det er en god idé, du lige dobbelttjekker, at du er korrekt tilmeldt.  

Sådan gør du:  

 • Log på STADS 

 • Vælg menuen “Undervisning” 

 • Klik på “Vis til- og afmeldinger” 

 • Tjek at du er tilmeldt de kurser, du ønsker. 


Din tilmelding er bindende

Din tilmelding binder, når tilmeldingsperioden er slut.

Ønsker du at blive frameldt et kursus efter tilmeldingsperioden, skal du søge en dispensation. 

Automatisk tilmelding til specialet

Når du kommer til det semester, hvor kandidatspecialet ligger, vil du automatisk blive tilmeldt specialet uden mulighed for afmelding. På uddannelser med 30 ECTS specialer vil du blive tilmeldt specialet på dit 4. semester, og ved 60 ECTS specialer vil du blive tilmeldt på dit 3. semester.
På Kandidatuddannelsen i odontologi bliver du tilmeldt Kandidatspeciale og Odontologisk Klinik på dit 4. semester af kandidatuddannelsen.

Medicin har andre tilmeldingsprincipper - læs mere på din studieportal.

Tilmelding til kurser efter tilmeldingsfristen

Det er muligt at komme på venteliste, hvis du ønsker at blive eftertilmeldt undervisning efter tilmeldingsfristen 5. maj/5. november. 

Du skal være opmærksom på, at du er noget dårligere stillet i den situation:  

 • Alle studerende, der tilmelder sig inden for fristen, bliver fordelt på hold først   
 • Vi kan ikke garantere dig en plads, hvis du tilmelder dig efter fristen
 • Vi tager ikke højde for evt. læsegrupper, hvis du tilmelder dig efter fristen
 • Du har ikke mulighed for at ønske et bestemt hold.

 

Sidste frist for at søge om at blive eftertilmeldt undervisning

 • Du kan søge om at blive eftertilmeldt frem til semesterstart
 • Semesteret starter mandag i uge 5 og mandag i uge 35
   

Sådan søger du om at blive eftertilmeldt undervisning

 1. Udfyld eftertilmeldingsformularen med de kurser, du ønsker at blive eftertilmeldt (link er aktivt efter 5. maj/5. november)
 2. Når du har sendt formularen, kommer du på venteliste på de kurser, du ønsker at blive eftertilmeldt. 
   

Vi behandler ventelisten 2 gange pr. semester 

Vi behandler ventelisten første gang midt i december (ved tilmelding til forårets undervisning) og midt i juni (ved tilmelding til efterårets undervisning). 

Vi forventer at behandle ventelisten anden gang midt i januar (ved tilmelding til forårets undervisning) og midt i august (ved tilmelding til efterårets undervisning).  

Du får svar på mail om du har fået plads, så snart vi har behandlet ventelisten. 
 

Sådan fordeler vi jer på kurser/hold med ledige pladser 

Er der plads på et kursus fylder vi op med studerende fra ventelisten efter “først-til-mølle-princippet”. 

Er der plads på flere hold på et kursus med ledige pladser, kommer du på det hold, hvor der er færrest tilmeldte.   
 

Din eftertilmelding binder, hvis du får plads 

Får du plads på et kursus, du har søgt om at blive eftertilmeldt, binder denne tilmelding. Det samme gør undervisning, du evt. har tilmeldt dig inden for tilmeldingsfristen. 

Vil du gerne framelde et kursus, du har fået plads på ved eftertilmelding, skal du søge en dispensation. 

Har vi ikke behandlet din ansøgning endnu, kan du dog godt komme af ventelisten igen. Du sender blot en mail til health.studieservice@au.dk

Afmelding af kurser

På Health kan du afmelde dig undervisningen og den dertilhørende eksamen i tilmeldingsperioden 1.-5. maj for efterårssemesteret og 1.-5. november for forårssemesteret. Afmelding udenfor dette tidsrum kræver en dispensationsansøgning.

Til 1. semester på bacheloren: du er automatisk tilmeldt såvel undervisning som den tilhørende prøve. Hvis du vil afmelde dig prøven, kræver det en dispensationsansøgning.

Prioritering i holdtildelingen

Du er kun garanteret plads på det semester, som du er nået til ifølge studieordningen, hvis du tilmelder dig undervisningen rettidigt. Du skal derfor tilmelde dig kurser i den rækkefølge, som din studieordning anbefaler, for at sikre dig din garanterede plads. 

Ret til holdsætning

Du har kun ret til én holdsætning pr. kursus. Er du tilmeldt et kursus, som du vælger ikke at følge alligevel, har du ikke alene brugt et prøveforsøg, men også din ret til holdsætning.
Indeholder et kursus obligatoriske, praktiske øvelser, der er en betingelse for at kunne bestå eller indstilles til eksamen, har du dog ret til tre x holdsætning på disse obligatoriske dele.

Er der fejl i din tilmelding?

Er du ikke tilmeldt de rigtige kurser, så send en mail til Health Studieservice, så hjælper vi dig.