Tilbagetrækning af praksisændring for godkendelse af projektorienteret forløb

Det vil fremover fortsat være muligt at placere projektorienteret forløb på alle semestre inden for den maksimale studietid.

Der blev i sidste uge sendt besked ud om ændring af reglerne for godkendelse af projektorienteret forløb.

Udmeldingerne medførte en lang række henvendelser fra studerende, og beslutningen om at begrænse placeringen af projektorienteret forløb til den normerede studetid er blevet forelagt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Styrelsen har nu oplyst AU om, at normeret studietid i den konkrete bestemmelse skal tolkes i antal ECTS-point og ikke i antal semestre. Styrelsen har altså en anden tolkning af §33 i Uddannelsesbekendtgørelsen end Aarhus BSS Studier og AUs jurister oprindeligt havde lagt til grund for praksisændringen.

Dette betyder, at Aarhus BSS Studier og Instituttet nu tilbagetrækker den udmeldte praksisændring

Det vil således fremover fortsat være muligt at placere projektorienteret forløb på alle semestre inden for den maksimale studietid på kandidatuddannelsen.

I planlægningen af dit studieprogram, skal du dog stadig være opmærksom på reglerne for maksimal studietid, som du kan læse mere om på studieportalen.

Vær opmærksom på, at hvis du har tilmeldt dig fag eller speciale på grund af de tidligere udmeldinger om projektorienteret forløb, kan du søge studienævnet om dispensation til at blive frameldt disse. Dispensationsansøgninger vedrørende dette skal indsendes senest den 2. januar 2023. Du kan læse mere om dispensationsansøgninger på studieportalen.

Vi beklager meget den usikkerhed og forvirring, som uklarheden om disse regler har medført for de studerende.

Med venlig hilsen
Aarhus BSS Studier

Oops, an error occurred! Code: 20231202121700fa9bdc42