Eksamenstilmelding og -afmelding

Tilmelding til ordinær eksamen

Ordinær eksamen er den eksamen, der afvikles umiddelbart efter et undervisningsforløb. Du bliver automatisk tilmeldt ordinær eksamen i de fag, hvor du er tilmeldt undervisningen.

Framelding af eksamen

Framelding af ordinær eksamen

Du kan framelde dig ordinær eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan gå til reeksamen, medmindre du har aflagt prøveforsøg ved den ordinære eksamen. 

Framelding af reeksamen

Afmelding af reeksamen kan ikke ske efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages-fristen ikke gælder ved reeksamen.

Inden du framelder dig eksamen

Før du framelder dig eksamener, skal du sikre dig, at du har mulighed for at gå til reeksamen inden datoen for din maksimale studietid. Hvis du vælger at udskyde en eksamen til et senere semester skal du også være opmærksom på, at der kan ske eksamensoverlap, Hvis du fx udskyder en eksamen i et fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske eksamensoverlap med andre fag på 5. semester.

Tilmelding til reeksamen

Hvis du dumper en eksamen indenfor den ordinære eksamenstermin, skal du selv tilmelde dig reeksamen via mitstudie.au.dk -> STADS -> Eksamen -> Tilmeld.

Studerende, som ønsker at tilmelde sig deres 2. og 3. eksamensforsøg, kan finde mere information i boksene herunder.  

Tilmelding til reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

NB: Har du afmeldt dig eksamen, kan du ikke gå til reeksamen i samme termin. Du får først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. 

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester

 • Vinterreeksamen (februar): 6. februar 
 • Sommerreeksamen (august): 7. juli

OBS: Du kan kun tilmelde dig reeksamen i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin/i samme semester.

Du skal først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat på enten Studietidslinjen eller i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet. Hvis du tilmelder dig før, vil din tilmelding blive afvist.   

Afmelding af reeksamen i samme semester kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. (Dvs. at 14-dages fristen ikke gælder ved reeksamen.)

Sådan tilmelder du dig reeksamen i samme semester

 • Log ind på mitstudie.au.dk
 • Gå til 'Genveje til selvbetjening'
 • Klik på 'STADS'
 • Gå til 'Eksamen'
 • Vælg 'Tilmeld' og udfyld tilmeldingsblanketten

Tilmelding til reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. 

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester

Fristen for tilmelding til reeksamen i et senere semester:

 • 24. september for vintereksamensterminen
 • 21. marts for sommereksamensterminen

Denne type eksamen ligger, som udgangspunkt, i den ordinære eksamensperiode. Du finder eksamenstidspunktet i din eksamensplan.

Sådan tilmelder du dig reeksamen i et senere semester

Tilmelding skal ske via mail til studieadministrationen til:

Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk). AU’s mailsystem er et sikkert system og det giver dig den bedste beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Få overblik over dine eksamenstilmeldinger

Du kan få et overblik over dine tilmeldinger, din maksimale studietid og dit studieforløb i 'Studieoverblik' på mitstudie.au.dk.  Tjek på mitstudie.au.dk eller studieselvbetjeningen STADS, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. 

Augustseminarer

Afvikling af eksamen i augustseminarer foregår efter nedenstående plan:

 • Ordinær eksamen: august
 • 1. reeksamen: januar
 • 2. reeksamen: februar
 • 3. reeksamen: efterfølgende sommertermin (juni/august)


Tilmelding til reeksamen i augustfag sker ved henvendelse til kandidat.bss@au.dk. 

Husk at du kun har adgang til reeksamen, hvis du har brugt et forsøg ved den ordinære eksamen (ikke-bestået eller udeblevet)

Kontakt

Har du spørgsmål om din eksamenstilmelding så skriv til: