Eksamensformer og formelle krav

Angivelse af omfang

Fra efterårssemesteret 2019 og frem ændres metoden for angivelse af eksamensopgavers omfang.
Der skal ikke længere tælles antal ord pr. side - i stedet angives omfanget i antal anslag inklusiv mellemrum (en normalside svarer ca. til 2400 anslag inkl. mellemrum).

Du vil altid kunne finde det maksimale antal anslag for en eksamensopgave i den enkelte kursusbeskrivelse. 

Anonymisering af prøver

Aarhus BSS Uddannelsesforum har i maj 2017 truffet beslutning om at indføre anonymisering af alle relevante prøver. Beslutningen omfatter også hjemmeopgaver, hvor du har fået individuel vejledning af din underviser.

I besvarelserne skal der derfor i sidehovedet angives det løbenummer, som tildeles automatisk i wiseflow, samt fagets titel. Bemærk at der tildeles et nyt løbenummer for hver anonymiseret eksamen. 

Der skal ikke skrives navn eller studienummer i besvarelserne.

Særligt vedr. gruppeprøver
Reglerne om anonymisering gælder også for gruppeprøver. I gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag dog stadig kunne identificeres, og I skal derfor forsyne opgaven med en oversigt over, hvem der har skrevet de enkelte afsnit. Her kan I enten vælge at skrive studienummer, eller I kan finde jeres individuelle flowløbenummer og skrive ind i opgaven.


Der er indført anonymisering ved følgende prøver

Bachelorniveau

 • Metode I
 • Metode på tilvalg
 • Politologisk introduktionskursus
 • Politologisk introduktionskursus på tilvalg
 • Videnskabsteori
 • Politisk teori
 • Mikroøkonomi (2. reeksamen er mundtlig og derfor ikke anonym)
 • Sammenlignende statskundskab
 • Makroøkonomi (2. reeksamen er mundtlig og derfor ikke anonym)
 • Politisk sociologi
 • Almen statskundskab
 • International politik
 • Politiske institutioner
 • Offentlig forvaltning
 • Bachelorseminarer


Kandidatniveau

 • Kandidatseminarer med skriftlig stedprøve
 • Kandidatseminarer med 7-dages hjemmeopgave
 • Kandidatseminarer med fri hjemmeopgave