Eksamensformer og formelle krav

Retningslinjer for dataindsamling

I forbindelse med uddannelsen skal du gennemføre et stort antal undersøgelser fx i form af spørgeskemaundersøgelser eller interviews. Det er en helt afgørende del af uddannelsen, at du kan lave din egen dataindsamling. Det er imidlertid også væsentligt, at der foretages en afvejning af behovet for at indsamle egne data, ligesom alle undersøgelser naturligvis skal overholde gældende regler på området og i øvrigt leve op til god forskningsskik. Indsamlingen foretages under eget ansvar, men med disse retningslinjer præciseres de krav, universitetet stiller til studerendes indsamling og behandling af personoplysninger ifm. opgaver og speciale.

Brug af AI-værktøjer til transskribering og oversættelse

Det er tilladt at benytte AI-baserede værktøjer til f.eks. transskribering eller oversættelse, når der indsamles data.

Du skal dog i denne forbindelse være opmærksom på, at det er dit ansvar som studerende at håndtere data ansvarligt med særligt henblik på beskyttelse af personoplysninger.

For information om al anden brug af generative AI-værktøjer henvises til de enkelte kursusbeskrivelser.

Angivelse af omfang

Eksamensopgavers omfang angives i antal anslag inklusiv mellemrum.

Du vil altid kunne finde det maksimale antal anslag for en eksamensopgave i den enkelte kursusbeskrivelse. 

Anonymisering af prøver

Aarhus BSS Uddannelsesforum har i maj 2017 truffet beslutning om at indføre anonymisering af alle relevante prøver. Beslutningen omfatter også hjemmeopgaver, hvor du har fået individuel vejledning af din underviser.

I sidehovedet på din eksamensbesvarelse skal du derfor kun angive fagets navn samt det flowløbenummer, som du automatisk er tildelt i WISEflow. 

Der skal ikke skrives navn eller studienummer i besvarelserne. 

Bemærk, at du får tildelt et nyt flowløbenummer ved hver eksamen. For at finde dit flowløbenummer skal du følge vejledningen på Studieportalen

Særligt vedr. gruppeprøver

Reglerne om anonymisering gælder også for gruppeprøver. I gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag dog stadig kunne identificeres, og I skal derfor forsyne opgaven med en oversigt over, hvem der har skrevet de enkelte afsnit. Her kan I vælge enten at skrive jeres studienummer eller jeres individuelle flowløbenummer ind i opgaven.

Der er indført anonymisering ved følgende prøver

Bachelorniveau

 • Metode I
 • Metode på tilvalg
 • Politologisk introduktionskursus
 • Politologisk introduktionskursus på tilvalg
 • Videnskabsteori
 • Politisk teori
 • Mikroøkonomi (2. reeksamen er mundtlig og derfor ikke anonym)
 • Sammenlignende statskundskab
 • Makroøkonomi (2. reeksamen er mundtlig og derfor ikke anonym)
 • Politisk sociologi
 • Almen statskundskab
 • International politik
 • Politiske institutioner
 • Offentlig forvaltning
 • Bachelorseminarer

Kandidatniveau

 • Kandidatseminarer med skriftlig stedprøve
 • Kandidatseminarer med 7-dages hjemmeopgave
 • Kandidatseminarer med fri hjemmeopgave