Jul på IFSK


Juledagen 2023: Juledagen ligger ALTID første fredag i december, hvilket i år er fredag den 1. december.

Fra bestyrelsens side glæder vi os rigtig meget til at arrangere juledagen. Vi lover at gøre alt for, at den bliver mindst lige så god som de forrige år  hvis ikke bedre. Vel mødt!


Foreningen Jul på IFSK står for at arrangere den årlige juledag på Institut for Statskundskab, som traditionelt ligger fredag i uge 48, hvilket er først i december eller slutningen af november. Juledagen er dagen, hvor foreninger og instruktorer forvandler mange af instituttets lokaler til festlige barer med studievenlige priser. Det er også denne dag, hvor måneders forberedelse af den legendariske og storslåede revy når sit højdepunkt. Dagen afsluttes med den vildeste julefest!

Kåringer og julefest

Jul på IFSK består til dels af et organisatorisk udvalg, som står for alt det praktiske omkring den store juledag, hvor alle instituttets foreninger og fag står for hver deres bar og skaber en stor fest på instituttets gange. I denne fejring indgår også kåringen af årets forsker og årets underviser, hvor studerende og medarbejdere på instituttet sammen beslutter, hvem der skal have priserne og de flotte pokaler. Desuden arrangerer og afholder det organisatoriske udvalg den store julefest senere på dagen og sørger for, at hele dagen bliver årets højdepunkt for hele instituttet. I forbindelse med afholdelse af Juledagen har det organisatoriske udvalg brug for en masse frivillige på dagen, som kan hjælpe til med festen og revyerne. Til gengæld får julehjælperne billetter, drinks og en masse sjov for deres hårde arbejde.

Den legendariske julerevy

Derudover består Jul på IFSK også af et kreativt udvalg, som står for at skrive, udvikle og afvikle den legendariske revy på instituttet. Julerevyen er opbygget af samfundssatiriske sketches om forelæsere og forskellige begivenheder; på instituttet, i den politiske verden og i samfundet generelt. I forbindelse med opsætningen af julerevyen er der brug for kreative folk; sketchforfattere, skuespillere, sangere, musikere, dansere og praktiske folk, som kan hjælpe med scenografi og regi. Vi omfavner alle med eller uden talent, der har lyst til at optræde på en scene eller blot være en del af instituttets fedeste fællesskab. På et studie, hvor hverdagens fokus er faglighed, giver Jul på IFSK mulighed for et kreativt afbræk.

Andre sociale arrangementer og workshops

Som noget nyt begyndte Jul på IFSK i 2017 at arrangere sociale arrangementer og workshops for alle studerende på IFSK. Målet har været at fremme de kompetencer, man tilegner sig af at stå på en scene, og sætte det i en kontekst, der er anvendelig i det almindelige liv. Samtidig er der obligatorisk hyttetur for revyholdet den første weekend i november.

Bestyrelsen 2023

Organisatorisk udvalg

Astrid Løwe Christiansen (kasserer)

Søren Lynge Østervang Kjær (kasserer)

Ellen Sidenius Harboe (PR-ansvarlig)

Rasmus Primdahl Krogh (baransvarlig)

Luis Nørremark Kjærulff (sponsoratansvarlig)

Kreativt udvalg

Emma Olivia Hillerup (korleder)

Søren Holdflod Pallesen (kapelmester)

Julia Bjørn Kristensen (instruktør)

Mads Houmann Holst (instruktør)

Andreas Kjærulff Davidsen (instruktør)

Sarah Kanstrup Burgwald (scenograf)

Otto Borup Jonsen (scenograf)