Kandidat studiestart

Velkommen til Aarhus BSS
Statskundskab og Samfundsfag

Velkommen til
Aarhus BSS

Statskundskab og Samfundsfag


Velkommen til kandidatstudiet på Statskundskab og Samfundsfag


Her nedenfor finder du al relevant information i forbindelse med din studiestart på kandidatstudiet. Hold dig orienteret på denne side helt frem mod studiestart, da der kan ske ændringer i mødetid og program mv.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Kontakt

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Introprogram og studiestart

Program for kandidatRUS

Kandidat RUS den 1. - 3. september, bygning 1333, lokale A1, Bartholins Allé 7.

Kandidat RUS er den perfekte intro til det kommende semester og til livet som kandidatstuderende på statskundskab og samfundsfag. Både "nye" og "gamle" studerende er velkommen.

Vi starter fredag den 1. september kl. 16.00.
OBS: Hold dig orienteret her på siden for mødested og tilmelding.
Kontakt for dagen: Kandidatforeningen på statskundskab: kandidatforeningifsk@gmail.com

__________

Overordnet program for dagene:

FREDAG:
16.00: Velkomst i A1-auditoriet. Lars Thorup svinger forbi, og Kandidatforeningen giver kaffe og kage.
16.30: Hygge i Uniparken + Baren åbner for alle, med gode priser på øl og sodavand.
17.30: Grillmad til folket.
21.30: (eller når det bliver for mørkt) Tak for i dag!

LØRDAG:
10.00: Vi mødes i Juragården og sætter kurs mod hytten så snart vi er klar.
12.20: Forventet ankomst i den lækre hytte i Arden og fælles udpakning, herefter fælles frokost, fri leg - mulighed for ølbowling, kongespil og croquet. 
18.30: Fælles aftensmad. Herefter fest og hygge.

SØNDAG: 
Fælles morgenmad og rengøring.
12.00: Afgang mod Aarhus.
14.20: Forventet ankomst i Uniparken.

Find vej

Find vej første dag

Institut for Statskundskab holder til i det norøstlige hjørne af Universitetsparken i bygning 1330-1332 og 1340-1341 på Bartholins Allé 7.

Vi mødes første dag i auditorie A1, bygning 1333, Bartholins Allé 7.

Studiestart

Undervisningen starter normalt i henholdsvis den første uge af september og første uge af februar. Husk dog altid at tjekke dine timeplaner her på studieportalen for de nøjagtige datoer, da undervisningen i enkelte fag kan starte tidligere. 

Introduktion til vigtige systemer, vejledning og support

Sådan får du vigtig information, når du er studerende

Mitstudie.au.dk
Mitstudie.au.dk er din samlede indgang til studieinformation og selvbetjeningssystemer, der giver dig et personligt overblik over din undervisning, skema, meddelelser og arrangementer. HDu kan også bruge mitstudie.au.dk på mobil eller tablet.

___

BrightSpace
Brightspace er en fælles online læringsplatform for undervisere og studerende. Platformen giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde og giver dig mulighed for at sende og modtage beskeder. Det er her, din underviser kan informere om skemaændringer og lægge undervisningsmateriale op. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Brightspace ofte.

___

Studieportalen
Studieportalen er det website, du er på nu. Her finder du alt officielt information om dit studie, blandt andet studieordninger, studievejledning, information om udveksling, eksamensplaner og -regler, alt om dit studiemiljø, dit skema mv.

___

Din AU-mail
Alle studerende på Aarhus Universitet får en AU-mailadresse (studienummer@post.au.dk). Det er vigtigt, at du bruger denne e-mail, når du fx skriver til studievejledningen og lignende. Det er også vigtigt, at du tjekker din AU-mail, hvor Aarhus Universitet kan sende dig vigtig information – fx om vigtige deadlines.

Få hjælp og vejledning på dit studie

Studievejledningen
Du er altid velkommen hos studievejledningen, når du har studiemæssige spørgsmål fx vedrørende eksamen, studieregler, orlov, barsel, studieplanlægning, dispensationer, sociale udfordringer mv. På studievejledningen har vi tavshedspligt, så alt, hvad du siger, forbliver fortroligt.


Aarhus BSS Student Services
Her kan du få hjælp og vejledning, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse. Du kan bl.a. få hjælp til karakterudskrifter, verificering af uddannelse, fag- og eksamenstilmelding, dispensationsansøgninger og meget andet.

IT, boghandel og bibliotek

IT-support

 IT bliver en central del af dit studieliv, og du er altid velkommen til at kontakte IT-supporten, som kan hjælpe dig med alt fra brugernavn og passwords, din webmail, adgang til det trådløse netværk og meget mere.

IT-supporten findes både på Bartholins Allé (bygn. 1322) og på Fuglesangs Allé (bygn. 2628).


Boghandel

Hos Politologisk Bogformidling kan alt pensum til statskundskab og samfundsfag købes.

Læs mere på Politologisk Bogformidlings hjemmeside


Bibliotekerne - AU Library

På bibliotekerne kan du bl.a.:

  • søge information og litteratur – online og fysisk
  • finde læsepladser og gruppearbejdspladser
  • få hjælp til at søge, finde, vurdere og organisere akademisk information og litteratur.

__

De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS finder du på:

Skema og fagbeskrivelser

Skema
Du finder altid dit skema her på studieportalen under menupunktet Undervisning > Skema. Tjek dit skema løbende, da der kan forekomme ændringer.

Fagbeskrivelser
Konkrete beskrivelser af alle fag finder du i kursuskataloget under Undervisning > Kursuskatalog. Her kan du også få et overblik over pensum i de forskellige fag.

Forstå organisationen

________

Aarhus BSS er ét af de fem fakulteter på Aarhus Universitet og samler de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske fag. Fakultetets officielle navn er School of Business and Social Sciences, men i daglig tale bruges Aarhus BSS.

Aarhus BSS har seks institutter, som er Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab, Institut for Virksomhedsledelse, Psykologisk Institut, Juridisk Institut og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Code of Conduct og Ytringsfrihed

Code of Conduct beskriver de grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd, når de færdes på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet. Alle studerende forventes at respektere og leve op til de adfærdsmæssige værdier.

_______

Aarhus Universitet værner om ytringsfrihed og den enkeltes mulighed for at udfolde sit potentiale. Den frie dialog og tolerance over for forskellige synspunkter er selve grundlaget for universitetets virke.

Få en virtuel intro mobil

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Kontakt