Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for de Sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser

Studienævnet består af:

VIP-repræsentanter

NavnTitelInstitut
Kirsten Beedholm 
(formand)
StudielederFolkesundhed - Sygepleje
Annelise NorlykUddannelsesleder for Kandidatuddannelsen i Sygeplejevidenskab
og Masteruddannelsen i Klinisk sygepleje 
Folkesundhed - Sygepleje
Christina Catherine DahmUddannelsesleder for Den sundhedsfaglige kandidatuddannelseFolkesundhed - Epidemiologi
Jesper HjortdalUddannelsesleder for 
Kandidatuddannelsen i 
Optometri og Synsvidenskab
Klinisk Medicin - Øjenafdelingen, NBG
Michael VæthProfessorFolkesundhed - Biostatistik

Studenterrepræsentanter

NavnUddannelseCampus
Camilla Kjær  (Næstformand)  Den Sundhedsfaglige KandidatuddannelseAarhus
Sandra Ileby RokkedrejerDen Sundhedsfaglige KandidatuddannelseAarhus
Lotte Stentoft Dahl Kandidatuddannelsen i SygeplejevidenskabAarhus
Camilla Rahbek Lysholm BruunKandidatuddannelsen i SygeplejevidenskabEmdrup

VIP-suppleanter

NavnTitelInstitut
Niels Trolle AndersenLektorFolkesundhed - Biostatistik
Thomas MariboKlinisk LektorFolkesundhed


Studenter-suppleanter

Navn

Uddannelse

Christian Haurdahl Jentz

 Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Anne Thomasen

  Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse   


Studenter-observatører

Navn

Uddannelse

Kasper Linding Dyrehauge

 Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab

Dagsordener og referater 2019

24. Juni

  • Dagsorden
  • Referat

21. Maj

  • Dagsorden
  • Referat

30. April

  • Dagsorden
  • Referat

26. Marts


18. Februar


25. Januar

Dagsordener og referater 2017

20. december


24. november


27. oktober


29. september


16. august


 30. juni


9. juni


10. maj


21. april


10. marts


10. februar


25. januar

25. januar

Dagsordener og referater 2015

7. december


27. oktober


22. september


25. august


23. juni


19. maj


28. april


11. marts


18. februar


30. januar (konstituerende)

1426734 / i40