Skift mellem linjer på Sundhedsfaglig kandidat

Skrift mellem linjer på Sundhedsfaglig kandidat

Muligheden for at skifte linje er begrænset.

For fuldtidsstuderende gælder det at: Det er i udgangspunktet kun muligt at skifte linje inden påbegyndelse af 2. semester. Dette skyldes, at et senere skifte medfører tabte ECTS og studieforsinkelse.

For deltidsstuderende (Erhvervskandidater) gælder det at: Det er i udgangspunktet kun muligt at skifte linje inden påbegyndelse af 4. semester. Det skyldes, at et senere skifte medfører tabte ECTS og studieforsinkelse.

For alle studerende gælder det at, muligheden for at skifte mellem linjerne kræver følgende:

  • Der skal være en ledig plads på den linje, du ønsker at skifte til. Der optages flere studerende, end der er studiepladser, da der er erfaring med et vist frafald i starten af uddannelsen. Derfor vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller ingen ledige pladser.
  • Ansøgninger om skift af linje vil blive behandlet én gang årligt. Det betyder, at HE Studier skal have modtaget din ansøgning hhv. senest den 1. april (for deltidsstuderende) og den 1. oktober (for fuldtidsstuderende). Du ansøger ved at sende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk.
  • Hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, vil der blive trukket lod.