1. semester

Undervisning efterår 2020

Du kan finde kursusplanerne for 1. semester via Blackboard.

Information om litteratur og detaljerede kursus-/læseplaner vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard. Du vil blive tilmeldt e-læringsportalen Blackboard automatisk. Log ind med WAYF.  

Holdene bliver dannet midt i august og sammensat tilfældigt - og du vil være på det samme hold på begge metodekurser. Det vil desværre ikke være muligt at ønske hold.

Du kan finde informationer om de fag, du skal have på 1.semester i Kursuskataloget.

I undervisningen til 'Introduktion til Sundhedsvidenskabelig forskning' vil der blive henvist til følgende bog: Den sundhedsvidenskabelige opgave; vejledning og værktøjskasse.

Eksamen vinter 2020-21

Ordinær eksamen

Her finder du den ENDELIGE version af 1. semester eksamensplan, Vinteren 2020-21:

Se venligst eksamens plan B

Vær opmærksom på, at den omfatter de 3 sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser og bemærk, at du via Digital Eksamen finder alle dine eksaminer fra primo november.

Se vejledning for digital eksamen. 

Du kan finde yderligere information om din eksamen (prøveform med mere) under de forskellige fag i Kursuskataloget og i studieordningen. Vær opmærksom på, hvilken studieordning du er indskrevet på.

Har du spørgsmål omkring eksamen, kan du sende en mail til: ka.health.udd@au.dk

Vær venligst opmærksom på, at dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du via Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig evt. re-eksamen via mitstudie.au.dk.  

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.