Ny studieordning 2020

Studienævnet for sundhedsvidenskab har vedtaget en ny studieordning, som træder i kraft fra september 2020.

Sidste udbud af undervisning og eksamen for kurser på 2015-ordningen

Hvis du kommer eller er kommet bagud med et eller flere af dine kurser, kan du her se en oversigt over, hvornår du senest kan følge de pågældende kurser og gå til eksamen i dem. Hvis du ikke når at følge og bestå kurserne, inden de udbydes sidste gang, overflyttes du til den nye studieordning og vil få merit i henhold til nedenstående meritskema.

Sidste undervisningOrdinær eksamenReeksamen
(2. eksamensforsøg)
Ordinær eksamen
(3. eksamensforsøg)
1. semesterEfterår 2019Vinter 2019/20Vinter 2019/20Vinter 2020/21
2. semesterForåret 2020Sommer 2020Sommer 2020Sommer 2021
3. semesterEfterår 2020Vinter 2020/21Vinter 2020/21Vinter 2021/22
4. semesterForåret 2021Sommer 2021Sommer 2021Sommer 2022

Meritskema fra 2015-ordningen til 2020-ordningen

Følgende meritskema er en oversigt over de kurser på 2020-ordningen, som erstatter kurserne på 2015-ordningen. Hvis du bliver flyttet til 2020-ordningen, skal du ikke selv foretage dig noget i forhold til meritansøgning – det sker automatisk, såfremt du har bestået dine kurser.

2020-ordningenECTSMeritgivende kurser fra 2015-ordningenECTS
1. semester
Epidemiologi og biostatistik10Epidemiologi og biostatistik10
Kvalitativ forskning og metode10Kvalitativ forskning og metode10
Introduktion til sundhedsvidenskabelig forskning10Introduktion til sundhedsvidenskabelig forskning10
2. semester
Sundhedsvidenskabelig projektopgave10Sundhedsvidenskabelig projektopgave10
Vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet10Vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet10
Tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering10Tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering10
Statistik10Statistik10
3. semester
Vurdering af enkeltteknologier - prioritering i sundhedsvæsenet15Ingen merit  
Udvikling, evaluering, implementering og monitorering af
forebyggende og rehabiliterende interventioner
15Ingen merit  
Valgfag5Projektledelse og planlægning af empiriske projekter5
Valgfag5Valgfag5
Valgfag10Valgfag10
4. semester
Speciale30Speciale30