Tidlig eksamensplan på Nat og Tech

Eksamensplanen offentliggøres før undervisningstilmelding

For efterårssemestret 2024 vil eksamensplanen for kurser under institut for Datalogi, Geoscience, Elektro- og Computerteknologi samt Agroøkologi blive offentliggjort nedenstående dato. De resterende institutter følger forventeligt med fra og med foråret 2025. 

Aarhus Universitet er overgået gradvist til en ny måde at lave undervisningsskemaer og eksamensplaner på, såkaldt ”curriculumbaseret planlægning”, som indebærer, at undervisningsskemaet og eksamensplanen offentliggøres syv dage inden undervisningstilmelding. For dig som studerende betyder det, at du kan se undervisningsskemaet og eksamensplanen i god tid inden semesterstart og inden du skal tilmelde dig kurser. Hvis du skal have valgfag, kan du se, hvornår de kurser, du gerne vil have, ligger, og vælge kurser, som ikke ligger på samme tid. 

Denne tidlige eksamensplan omfatter kun ordinære eksamener. Omprøver planlægges som hidtil løbende frem mod eksamensperioden. 

Efterårssemester

Forårssemester

Eksamensplan: 24. april

Eksamensplan: 24. oktober

Tilmeldingsperiode: 1.-5. maj

Tilmeldingsperiode: 1.-5. november

Fra og med efterårssemestret 2024 vil undervisningsskemaet for alle kurser ved Nat og Tech blive offentliggjort ovenstående datoer. 

Målet med tidligere undervisningsskemaer og eksamensplaner er at skabe mere stabile og forudsigelige skemaer og planer samt gøre det lettere for dig som studerende at planlægge et godt studieforløb uden skemaoverlap.   

Sådan ser du din eksamensplan

Du tilgår eksamensplanen som normalt via ”Eksamensplaner” under overblikket i venstre side af denne hjemmeside. 

Husk at tjekke skemaet jævnligt. 

Selvom vi selvfølgelig forsøger at undgå det, kan der ske ændringer til skemaet både før og efter semesterstart på grund af uforudsete hændelser. Det er derfor vigtigt, at du jævnligt tjekker skemaet, så du er sikker på at have den mest opdaterede plan. 

Sådan laver vi eksamensplanlægning på Nat og Tech

Hidtil har eksamensplanlægningen på Nat og Tech baseret sig på studerendes kursus- og eksamenstilmeldinger. 

Når eksamensplanen for de ordinære eksamener bliver offentliggjort før kursustilmelding, planlægges eksamen i stedet ud fra information fra studieordninger, erfaringer fra tidligere semestre, historiske data om tilmeldinger samt information fra underviserne. 

Hver uddannelse har også besluttet, hvilke valgfag der skal kunne tages uden eksamensoverlap. Hvis du oplever at to valgfag har planlagt eksamen på samme tid, kan det altså være fordi, din uddannelse har valgt, at netop den kursuskombination ikke behøver at kunne lade sig gøre skemamæssigt. 

Hvis du har brug for hjælp og vejledning

Det kan være lidt af et puslespil at få timer, lokaler og alle studerendes kursusønsker til at gå op og derfor vil nogle studerende opleve, at de kurser de gerne vil have, ligger på samme tid, også ift. eksamen. Hvis det er tilfældet og du skal have lavet en ny studieplan, anbefales du at kontakte 'Studievejledningen', som kan hjælpe med at lave en kursus- og skemasammensætning, som opfylder dine faglige ønsker. 

Husk at du skal opdatere og have godkendt din studiekontrakt i Kontraktgeneratoren, hver gang du ændrer i dit studieprogram (gælder ikke diplomingeniørstuderende).