Eksamenssnyd

Som studerende er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne for eksamenssnyd, så du er godt klædt på til eksamen. Eksamenssnyd kan nemlig få alvorlige konsekvenser for dig – uanset om du overtrådte reglerne ved en fejl, eller om du havde til hensigt at snyde.

Her kan du få et overblik over reglerne og gode råd til, hvordan du undgår at overtræde dem. Du kan også læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er blevet indberettet for mistanke om eksamenssnyd.


Hvorfor tale om eksamenssnyd?

God akademisk praksis er en vigtig del af dét at være universitetsstuderende, og det betyder blandt andet, at du skal kende og overholde de regler, der gælder, når du går til eksamen.

Dit eksamensbevis er universitetets – og din egen – garanti for, at du har de kompetencer og kvalifikationer, som fremgår af dit bevis. Hvis du – bevidst eller ubevidst – overtræder reglerne for eksamensnyd, mister dit eksamensbevis sin værdi, og man kan ikke regne med værdien af din uddannelse. Hermed lider AU’s omdømme også skade. Eksamenssnyd har desuden store konsekvenser for dig som studerende – du kan blive forsinket og i værste fald bortvist fra din uddannelse.

Her kan du få hjælp, hvis du er presset til eksamen

Hvis du af personlige, studiemæssige, familiære eller andre grunde bliver så presset, at du overvejer at begå eksamenssnyd, så lad være. Søg hjælp og gør noget andet.

Her kan du finde kontaktoplysninger på steder, hvor du kan søge hjælp:

Besøg også https://styrkditstudieliv.au.dk/, og bliv klogere på, hvordan du kan styrke din trivsel.