Værd at vide om eksamen

Mødetid ved mundtlig eksamen

Det er dit eget ansvar at være mødt frem, når det er din tur til at blive eksamineret. Eksamensrækkefølgen er ikke en tidsplan, så hvis en studerende udebliver, går man med det samme videre til den næste på listen. Hvis du vil være sikker på at blive eksamineret, skal du derfor møde op fra eksamenens start - du kan ikke vide, om alle før dig er mødt op til eksamen.

Ved mundtlige eksamener med forberedelse er mødetid for den første studerende en halv time før eksamens start.

OBS: Af diskretions- og sikkerhedsmæssige årsager oplyser studiekontoret ikke besøgende, hvor og hvornår der afholdes eksamen. Du bedes derfor selv orientere eventuelle venner/bekendte/familie om, hvornår og hvor du skal til eksamen.  

Hjælpemidler til eksamen inkl. regler for PC og mobiltelefon

Kursuskataloget kan du i den enkelte kursusbeskrivelse læse, hvilke hjælpemidler du må medbringe til eksamen.

Det er kun tilladt at bruge PC som hjælpemiddel, hvis det specifikt er oplyst i kursusbeskrivelsen.  

Anonymiserede eksamener

Uddannelsesudvalget har besluttet at eksamener på AU skal anonymiseres, hvor der ikke er behov for, at bedømmer kender til eksaminandens identitet. Beslutningen er bl.a. taget på opfordring af studenterorganisationer på tværs af Aarhus Universitet.  

Når en eksamen er anonymiseret, betyder det, at studerendes navne ikke er synlige for eksaminator og censor. Derfor, skal du som studerende ikke skrive dit navn i din eksamensbesvarelse, når din eksamen er anonymiseret. 

Du kan se om din eksamen er anonymiseret i Digital Eksamen under “Eksamensinformation”.  Hvis din eksamen er en skriftlig stedprøve, som du skal skrive i hånden, skal du skrive dit eksamensnummer på din besvarelse.

Eksamensnummeret finder du på dit studiekort i nederste hjørne. Du kan også finde informationen på mitstudie.au.dk. Hvis du afleverer din eksamensbesvarelse i Digital Eksamen, skal du ikke skrive dit navn og studienummer på selve opgaven. Hvis du ønsker at skrive noget her, skal du bruge dit eksamensnummer, idet Digital Eksamen-systemet sørger for at anonymisere dig. 

Herunder finder du et eksempel på et AU-studiekort, hvor eksamensnummeret er angivet efter "Eksamens nr."

 

(Forsiden af et AU-studiekort)

Implementeringen af anonymiseringen er påbegyndt, og forventes færdig til vinter 2023/24. 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at skrive til Studieservice, Nat-Tech studieservice.nat-tech@au.dk

Digitalisering af håndskrevet materiale

Hvis du ved skriftlige digitale eksamener har brug for at udarbejde håndskrevet materiale - som f.eks. tegninger, formler eller andet - skal materialet digitaliseres og tilknyttes opgavebesvarelsen. Du er selv ansvarlig for at digitalisere materialet og tilknytte dette opgavebesvarelsen.

Digitaliseringen skal foregå i eksamenstiden og i eksamenslokalet med godkendte digitaliseringsværktøjer.

Tilladte digitaliseringsværktøjer

Hvis du har brug for at udarbejde håndskrevet materiale, skal du vælge mellem følgende løsninger til digitaliseringen:

 • håndholdt webkamera
 • digitalkamera med tømt hukommelse
 • det indbyggede kamera i computeren (det er tilladt at løfte papiret)
 • en håndholdt scanner
 • tegne direkte på din computer ved at bruge mus, tegnepen eller tegneplade

Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefon, tablet eller lignende til at digitalisere håndskrevet materiale ved eksamener på Campus. Se regler for kommunikation under skriftlig eksamen på siden 'Digital eksamen' i menuen.

Tilknytning af det digitaliserede materiale til din besvarelse

 • Indsæt det digitaliserede materiale direkte i din opgavebesvarelse, så besvarelsen kan afleveres som ét samlet PDF-dokument.
 • Digitaliser dit håndskrevne materiale løbende under eksamen.
 • Undgå så vidt muligt at tage billeder af en hel A4 side ad gangen. Tag i stedet billeder af halve sider eller specifikke udregninger.
 • Tjek, at alle siderne er med i din endelige PDF
 • Påbegynd samlingen af din PDF i god tid - det kan tage et stykke tid at få samlet alle billederne eller filerne til én PDF.

Du er selv ansvarlig for, at materialet efter digitaliseringen er af en kvalitet, hvor det er muligt at læse og bedømme det.

Vi anbefaler, at du i god tid inden eksamen afprøver digitaliseringsværktøjet og bliver fortrolig med det, så du er klar til at benytte det til eksamen.

Særlige vilkår til eksamen

Aarhus Universitet tilbyder særlige vilkår til eksamen til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.   

 • Hvis du har en kronisk funktionsnedsættelse kan du få dispensation til hele dit uddannelsesforløb på Aarhus Universitet.
 • Hvis du har en midlertidig funktionsnedsættelse kan du få dispensation f.eks. et eller flere semestre.

Søg dispensation så hurtigt du kan - allerede i starten af semestret   

 • OBS! Hvis du søger sent i forhold til eksamen, kan vi ikke nå at give dig særlige vilkår til eksamen.
 • Det er studienævnet, der behandler din ansøgning. 
 • Husk at vedhæfte relevant dokumentation for din funktionsnedsættelse.  
 • Send dispensationen på mitstudie.au.dk.

Sådan behandler vi din ansøgning – (gælder fra efteråret 2021)

I efteråret 2021 startede vi en ny proces for, hvordan vi behandler ansøgninger om dispensation til særlige vilkår til eksamen. 

 • Før skulle du søge dispensation ved hver eksamensperiode.
 • Nu skal du kun søge én gang på baggrund af den samme funktionsnedsættelse.
 • Du skal ikke søge hvert semester
 • Hvis du er påvirket af din funktionsnedsættelse over flere eksamensperioder, får du automatisk særlige vilkår til de kommende eksamener i semestret.
 • Husk at holde øje med e-Boks/Mit.dk - du får brev fra os hvert semester!

Husk at tilmelde dig til eksamen

Vi giver dig dispensation på baggrund af dine eksamenstilmeldinger.

Det skal du gøre

 • Du skal - kun én gang - søge om dispensation på mitstudie.au.dk - husk relevant dokumentation
 • Hold øje med din AU-mail - vi skriver til dig, hvis vi mangler information
 • Du får svar E-boks/Mit.dk
 • Kontakte os, hvis du har ændringer eller tilføjelser

Vil min forlængede tid fremgå af Digital Eksamen?

Din forlængede tid til skriftlige eksamener vil fremgå af Digital Eksamen senest to dage før eksamenen.Hvis ikke den gør det, skal du kontakte din eksamensadministrator i Digital Eksamen.

Din forlængede tid til mundtlige eksamener vil ikke fremgå af Digital Eksamen. Den er dog tænkt ind i planlægningen af rækkefølgelisten til eksamenen.

Kommunikation under skriftlig eksamen er ikke tilladt

Når du er til skriftlig eksamen, skal du være opmærksom på, at alle former for kommunikation ikke er tilladt. Kommunikation under eksamen betragtes som snyd.

Det er ikke tilladt at kommunikere gennem kommunikationsplatforme eller fildelingstjenester (eksempelvis OneDrive), og modtager du beskeder eller lignende under en skriftlig eksamen, må du under ingen omstændigheder besvare dem, og du skal straks informere eksamensvagterne om hændelsen. Hvis du ikke gør opmærksom på hændelsen kan dette betragtes som eksamenssnyd.

Snyd til eksamen kan have meget alvorlige konsekvenser for dig, og det forventes, at du kender reglerne. Se mere information om eksamenssnyd under 'Eksamen' > 'Eksamenssnyd' i menuen.

Eksamensresultater

Du finder dit eksamensresultat på mitstudie.au.dk, hvor du kan se det, så snart det er registreret.

Fristen for offentliggørelse af eksamensresultatet kan du se på eksamensplanen.

ITX-Flex og Linux

Bruger du styresystemet Linux, er det ikke muligt at aktivere det digitale overvågningssystem ITX-Flex. 

Når du kommer til den skriftlige stedprøve, skal du give tilsynet besked om, du bruger Linux. Du vil derefter blive sat under skærpet tilsyn af eksamenstilsynet under eksamen.

Det er dit eget ansvar at gøre tilsynet opmærksom på, at du bruger bruger Linux. 

Studiekort som legitimation til skriftlige eksamener

Du skal altid medbringe dit studiekort som legitimation til skriftlige stedprøver. Det er for at eksamenstilsynet kan identificere dig som studerende ved AU.

Har du mistet dit studiekort?

Så kan du læse mere her om, hvordan du genbestiller et.

Til eksamenen skal du så i stedet medbringe noget andet offentlig udstedt billedlegitimation (pas eller kørekort) – medarbejderkort eller lignende godtages ikke.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk