Specialelæseplads ved Institut for Virksomhedsledelse

Specialelæseplads ved Institut for Virksomhedsledelse

I forårssemesteret er en række læsepladser tilgængelige for specialestuderende på Institut for Virksomhedsledelse.

Læsepladserne tilbydes til specialestuderende på B2B, CRM, IB, IM, INNO, ITKO, Oecon (med MGMT-vejleder), MAC, MAR eller SOL.

Hvis du er interesseret i en læseplads, bedes du udfylde dette ansøgningsskema og sende det til studyspace@mgmt.au.dk

Vær opmærksom på, at:

  • Hvis du har en medforfatter, er det et krav, at I ikke forstyrrer de andre studerende i rummet - det er ikke et mødelokale. Ellers mister du retten til at benytte læsepladsen.
  • Studerende, der får tildelt en læseplads, har et fælles ansvar for at holde rummet rent. Du mister retten til at benytte læsepladsen, hvis dette krav ikke bliver opfyldt.
  • Læsepladserne er tilgængelige i forårssemesteret fra 1. februar til 1. juni.
  • Du kan ikke komme i betragtning til en læseplads, hvis du ikke er i gang med at skrive dit speciale. 

Foråret (01.02 - 01.06)

  • Ansøgningsfrist: 1. november – 1. december 
  • Svar på ansøgning: 15. december 

Send venligst din ansøgning til studyspace@mgmt.au.dk