Her kan du få hjælp

Studievejledningen kan give dig svar på praktiske spørgsmål vedrørende generelle og fagspecifikke regler, der har betydning for dit studieforløb, samt tilbyde dig fagnær vejledning i forhold til dit studieprogram. Du kan også henvende dig med spørgsmål af mere personlig karakter, såsom studietvivl og din trivsel på studiet.

AU Studypedia er et studieværktøj, der guider dig omkring den akademiske side af dit studieliv. Her kan du blandt andet læse om forskellige læseteknikker, om at arbejde i grupper, gode råd om opgaveskrivning, videnskabelighed og litteratursøgning    

Hos Specialpædagogisk Støtte kan du få information og vejledning om støtte til studerende med funktionsnedsættelser.

Hos Dansk Center for Mindfulness finder du øvelser, lydfiler og vejledning til, hvordan du træner mindfulness. Du kan også gå til Mindfulness hver torsdag. Centret er forankret som et selvstændigt forskningscenter under Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet, der forsker i træning af mental sundhed, der fremmer mindfulness og compassion.

Elitesport styrker muligheden for at elitesportsudøvere kan forfølge deres sportslige ambitioner uden at miste muligheden for uddannelse og en karriere ved siden af sporten.

AU Iværksættere styrker muligheden for, at studerende kan afprøve iværksætterambitioner og udvikle egen virksomhed sideløbende med deres uddannelse.

SU-kontoret på Aarhus Universitet vejleder i SU-forhold, når der sker ændringer i dit studieforløb, samt vejleder og behandler ansøgninger om SU, Ungdomskort og kilometerpenge samt udlandsstipendium.

Hovedparten af studenterpræsternes arbejde handler om mødet mellem mennesker, og at skabe mangfoldige arrangementer og tilbud for alle studerende i Aarhus og omegn – uanset religiøs overbevisning og holdning.

Studenterrådgivningen er eksperter i korttidsterapi for studerende på videregående uddannelser.

Studenterlinjen (tidligere AU Helpline) er en organisation stiftet af studerende på Aarhus Universitet med interesse i at forbedre universitetsmiljøet ved direkte at indlede samtaler i øjenhøjde. De ønsker at drage nytte af hinandens støtte på kryds og tværs af studierne og derigennem forsøge at aflaste nogle af de udfordringer studerende oplever igennem studietiden.

Vælg mellem AU’s mange studenterforeninger, hvis du gerne vil være aktiv ved siden af studierne.    

AU opfordrer til, at du siger fra over for krænkende adfærd.

Vejleder i forhold til at kombinere studieliv og erhvervsliv. Styrker studerende i at opbygge karrierekompetence gennem arbejdsmarkedskendskab, kompetencebevidsthed og redskaber til jobsøgning.  

Oversigt over andre mulige eksterne tilbud/foreninger.