Retningslinjer

Som tutor er du repræsentant for Aarhus Universitet, dit fakultet, og din uddannelse og derfor er der et sæt retningslinjer, du forventes at overholde. 

I retningslinjerne finder du en generel beskrivelse af de overordnede rammer for studiestarten og en oversigt over de gældende regler i forhold til f.eks. alkoholpolitik, sponsorater, førstehjælp m.m.

Se retningslinjerne her

Tutorhåndbog

Håndbogen er skrevet specifikt til jer som tutorer. Den er jeres opslagsværk med info om økonomi, tutorkurser, introprogrammer, støttemuligheder til studerende o.a. 

Se tutorhåndbogen her: