Retningslinjer

Som tutor er du repræsentant for Aarhus Universitet og dit fakultet, og der er derfor et sæt regler, du forventes at overholde.

Du kan blandt andet læse om alkoholpolitik og rygepolitik, forsikring, førstehjælp, tutorrollen generelt, fokus i studiestarten og mere i 
Retningslinjer og vejledninger for tutorer ved Nat-Tech .