Vigtige datoer

Vigtige datoer for efteråret 2023 og vinterstudiestart 2024

Dato

Opgave

Udfører

1. nov.

Ansøgningsfrist til vinterstart

Studiestartskoordinatorerne sender ansøgningstallene til de relevante foreninger, når vi kender dem

13. november

Evalueringsmøde af sommerstart 2023 (for alle tutorforeninger)   

Repræsentanter fra alle tutorbestyrelser + studiestartskoordinator    

1. december Indsende regnskab for sommerstudiestarten 2023 til studiestartskoordinator Alle tutorforeninger

1. december

Frist for at sende foreløbigt program for vinterens introdage til studiestartskoordinator og melde dato for hyttetur ind

Tutorforeninger med vinterstart

Studiestartskoordinator lægger på studieportalen

10. december

De overordnede informationer vedr. vinterstudiestarten 2024 skal være opdateret på studiestartssiderne og tutorernes facebooksider. 

Programmerne skal dog ikke være endelige. Løbende tilretninger kan foretages herefter  

Tutorforeninger skal have opdateret deres hjemmeside/Facebookside

Studiestartskoordinator lægger løbende de justerede introprogrammer på studieportalerne 

Medio december

Velkomstbreve til nye studerende udsendes via e-boks. Indeholder links til studiestartssiderne

Studiestartskoordinator

Januar
uge 3

Evt. mail med de sidste informationer om studiestart udsendes til de nye studerende.

Studiestartskoordinatorer

24-26. januar

Introdage på de diplomingeniøruddannelser der har vinterstart 

Alle 

Marts

Opstartsmøde for sommerstudiestarten 2024

Alle tutorforeninger + studiestartskoordinator