Vigtige datoer

Vigtige datoer for sommerstudiestart 2024

Dato

Beskrivelse af opgave

Udfører af opgaven/kræver deltagelse af

20. marts

Opstartsmøde
Fælles opstartsmøde for tutorforeninger på Nat og Tech

Studiestartskoordinatorer inviterer. 

Bestyrelsesmedlemmer fra alle tutorforeninger deltager

Midt-april

Tutor@au - online tutorkursus

Forløbet skal færdiggøres før deltagelse i det fysiske tutorkursus

Anne sender jer en mail også spørger efter info på deltagere. 

Kurset er for alle nye tutorer, og andre tutorer, der endnu ikke har taget forløbet i Brightspace

15. maj

Fysisk tutorkursus

Lærke og Bjørg inviterer til fysisk tutorkursus.
Kurset er nyt, og derfor skal alle tutorer deltage i år. 

1. juni

Deadline for indsendelse af faktura
Fra april til maj kan I indsende jeres faktura (se mere info under 'Fakultetstilskud')

Kasserer i tutorforeningen

Studiestartskoordinatorerne udbetaler fakultetstilskud

2. juni Programmer
Frist for aflevering af udkast til programmer for introdage. Udkast skal være gennemgået med kontaktperson på instituttet inden fremsendelse til studiestart.   
Alle tutorforeninger
Studiestartskoordinatorerne gennemgår alle programmer og giver feedback 
5. juli Ansøgningsfrist kvote 1 Studiestartskoordinatorerne sender ansøgningstallene til tutorforeningerne, når de kommer
26. juli

Informationer på studiestartssiderne
På denne dato får de nye studerende svar på, om de er optaget.

Derfor skal de overordnede informationer vedr. studiestarten 2024 være opdateret på studiestartssiderne og tutorernes egne sider. 
Programmerne skal dog ikke være endelige. Tilretninger kan foretages herefter.

Alle tutorforeninger skal have opdateret deres informationsside på studieportalerne og/eller facebookside

Studiestartskoordinatorerne lægger løbende de justerede introprogrammer på studieportalerne (skæringsdatoer meldes ud til tutorerne)

26. juli

Optagelsesbrev

De nye studerende får besked, om de er optaget eller ikke

Studiestartskoordinatorerne sender de præcise optagelsestal ud kort efter. Tallene kan dog afvige fra det endelige optag, da de studerende skal bekræfte deres plads
Primo august

Accept af studieplads

Sidste frist for kommende studerende til at acceptere deres studieplads

Studiestartskoordinatorerne sender optagelsestallene ud kort efter.
Uge 32

Velkomstbreve udsendes via e-Boks

Vi sender links til studiestartssiderne med praktisk info og programmer for introdagene.

Studiestartskoordinatorerne
Primo august

Anden runde optag

Det er muligt at blive optaget i 2. runde på de uddannelser, hvor der er ledige pladser. 

Vi give rjer besked, hvis der bliver optaget nogen på jeres uddannelse.

Studiestartskoordinatorerne
August 

Prodekanens tak til tutorer 

Alle tutorforeninger deltager med alle tutorer

Studiestartskoordinatorerne inviterer

21.-23. august Introdage

Alle tutorforeninger

November Evalueringsmøde for sommerstudiestarten 2024

Bestyrelsesmedlemmer fra alle tutorforeninger

Studiestartskoordinatorerne