Fakultetstilskud

Tilskud fra fakultetet

To gange årligt (januar og juni) udbetaler fakulteterne tilskud til alle tutorforeninger.

For at få udbetalt tilskud, skal kassereren fra hver tutorforening følge vejledningen her på siden.

Alle deadlines kan ses herunder og på siden "Vigtige datoer" i menuen.

Vejledning: Vinterudbetaling 2023

Trin 1: Senest 5. januar 2023 skal hver tutorforening indsende regnskab, budget og bilag til studiestart.nat-tech@au.dk 

 1. Udfyld skabelonen til regnskab og budget, som I finder i højre kolonne her på siden. Navngiv med jeres tutorforening.
 2. Saml jeres kvitteringer/bilag i en eller flere pdf-filer.
 3. Send den udfyldte skabelon samt pdf-fil(er), evt. som ZIP, til studiestart.nat-tech@au.dk senest 5. januar 2023.

Trin 2: Senest 12. januar 2023 skal hver tutorforening indsende en digital faktura via virk.dk. 

 1. Når jeres fremsendte regnskab og budget er godkendt af studiestartskoordinatoren, modtager I besked om, at I kan indsende faktura via virk.dk.
 2. Når I indsender fakturaen via virk.dk, skal I angive det beløb, der står under "Vinterudbetaling" i "Fakultetstilskud til tutorforeninger 2023", som I finder i højre kolonne under 'Beløb til udbetaling.
  Beløbene er udregnet på baggrund af optagstallene fra de seneste fem år. 
 3. På fakturaen skal I anføre en række oplysninger, som I også finder i højre kolonne her på siden under "Sådan udfyldes faktura".
 4. Afvent herefter jeres tilskud fra NAT/TECH. Udbetalingen sker få dage efter den angivne forfaldsdato.

Skabeloner til regnskab og budget

Udfyld skabelonerne og navngiv dem derefter med jeres forenings navn:

Beløb til udbetaling

Fakultetstilskud til tutorforeninger 2023

Bemærk: I fakturaen skal I angive det beløb, der står under "vinterudbetaling"

Sådan udfyldes faktura

Hver tutorforening skal indsende en digital faktura via virk.dk, for at få udbetalt fakultetstilskud.

Find først beløbet for jeres tutorforening i pdf-filen "Fakultetstilskud til tutorforeninger 2022" her på siden.
Vælg enten beløbet til sommerudbetaling (juni) eller til vinterudbetaling (januar).

Fakturaen på virk.dk skal indeholde:

 • EAN-nummer: 5798000420533
 • Att.: Anne Pors
 • Angiv, at det er vedr. fakultetstilskud til tutorforeninger
 • Sæt forfaldsdato til 14 dage efter dags dato
 • Husk, at beløbet er uden moms!