Fakultetstilskud

Tilskud fra fakultetet

Hver år i juni udbetaler fakulteterne tilskud til alle tutorforeninger. (Det har tidligere været to gange årligt, men er fra sommeren 2023 ændret til en gang årligt)

For at få udbetalt tilskud, skal kassereren fra hver tutorforening følge vejledningen her på siden.

Alle deadlines kan ses herunder og på siden "Vigtige datoer" i menuen.

Vejledning: Sommerudbetaling 2023

Senest d. 15. juni 2023 skal hver tutorforening have indsendt en digital faktura via virk.dk. 

Trin 1 for tutorforeninger med vinterstart: Senest 1. juni 2023 skal hver tutorforening indsende regnskab, bilag og kommende budget til studiestart.nat-tech@au.dk 

 1. Udfyld skabelonen til regnskab og budget, som I finder i højre kolonne her på siden. Navngiv med jeres tutorforening.
 2. Saml jeres kvitteringer/bilag i en eller flere pdf-filer.
 3. Send den udfyldte skabelon samt pdf-fil(er), evt. som ZIP, til studiestart.nat-tech@au.dk senest 1. juni 2023.

Trin 1 for tutorforeninger uden vinterstart: Senest 1. juni 2023 skal hver tutorforening indsende deres budget for den kommende sommerstudiestart til studiestart.nat-tech@au.dk 

 1. Udfyld skabelonen til budget for sommerstudiestarten 2023, som I finder i højre kolonne her på siden. Navngiv med jeres tutorforening.
 2. Send den udfyldte skabelon til studiestart.nat-tech@au.dk senest 1. juni 2023. 
  (I har fremsendt dette budget tidligere, men fremsend excelarket igen)

Trin 2 for alle tutorforeningerne: Senest 15. juni 2023 skal hver tutorforening indsende en digital faktura via virk.dk. 

 1. Når jeres fremsendte regnskab og/eller budget er godkendt af studiestartskoordinatoren, modtager I besked per mail om, at I kan indsende faktura via virk.dk.
 2. Når I indsender fakturaen via virk.dk, skal I angive det beløb I skal have udbetalt. I finder beløbet i arket ”Fakultetstilskud til tutorforeninger 2023” Det beløb I skal indsætte står i kolonnen ”samlet til udbetaling juni 2023” og er markeret med grønt. Beløbene er udregnet på baggrund af optagelsestallene fra sidste år. 

 3. På fakturaen skal I anføre en række oplysninger, som I også finder i højre kolonne her på siden under "Sådan udfyldes faktura".
 4. Afvent herefter jeres tilskud fra NAT/TECH. Udbetalingen sker få dage efter den angivne forfaldsdato.

Beløb til udbetaling

Fakultetstilskud til tutorforeninger 2023 

Bemærk: I fakturaen skal I angive det beløb, der står under "samlet til udbetaling juni 2023" og som er markeret med grønt.

Sådan udfyldes faktura

Hver tutorforening skal indsende en digital faktura via virk.dk, for at få udbetalt fakultetstilskud.

Find først beløbet for jeres tutorforening i pdf-filen "Fakultetstilskud til tutorforeninger 2023" her på siden.
Vælg enten beløbet til sommerudbetaling (juni) eller til vinterudbetaling (januar).

Fakturaen på virk.dk skal indeholde:

 • EAN-nummer: 5798000420533
 • Att.: Anne Pors
 • Angiv, at det er vedr. fakultetstilskud til tutorforeninger
 • Sæt forfaldsdato til 14 dage efter dags dato
 • Husk, at beløbet er uden moms!