Retningslinjer

Som tutor er du repræsentant for Aarhus Universitet og dit fakultet, og der er derfor et sæt regler, du forventes at overholde.

Du kan blandt andet læse om alkoholpolitik og rygepolitik, forsikring, førstehjælp, tutorrollen generelt, fokus i studiestarten og mere i Retningslinjer og vejledninger for tutorer ved ST (opdateret april 2018).

Studiestart i lyset af COVID19 - særlige retningslinjer
Vær opmærksom på, at der i forbindelse med studiestarten august 2020 er særlige retningslinjer, der skal følges for at efterleve de aktuelle krav vedrørende adfærd i det offentlige rum.