Vigtige datoer

Vigtige datoer for sommerstudiestart 2020

Dato

Beskrivelse af opgave

Udfører af opgaven/kræver deltagelse af

marts-maj

Dialogmøder afholdes

Bestyrelsesmedlemmer fra alle tutorforeninger

Studiestartskoordinatorene (dvs. personer under 'Kontakt') og prodekan Finn borchsenius

8. juni

Frist for aflevering af halvårs-budget og -regnskab for diplom (se mere info under 'Fakultetstilskud')

Frist for fremsendelse af reviderede budgetter for Science/Civil

Kasserere for tutorforeningerne

Studiestartskoordinatorerne kigger det igennem og godkender

12. juni Fællesmøde via ZoomAlle tutorforeninger, studiestartskoordinatorer og prodekan
17. juniFrist for indsendelse af faktura via virk.dk (se mere info under 'Fakultetstilskud')

Kasserere for alle tutorforeninger

Studiestartskoordinatorerne udbetaler fakultetstilskud

15. juni

Frist for aflevering af udkast til programmer for introdage. Udkast skal være gennemgået med institutter (/uddannelsesansvarlige) inden fremsendelse. 

Alle Science/Civil-tutorforeninger

Studiestartskoordinatorerne gennemgår alle programmer og giver feedback

1. juli

De overordnede informationer vedr. studiestarten 2020 skal være opdateret på studiestartssiderne.  Programmerne skal dog ikke være endelige. Løbende tilretninger kan foretages herefter

Science/Civil-tutorforeninger skal have opdateret deres side 'Information fra tutorerne' på studieportalerne

Studiestartskoordinatorerne lægger løbende de justerede introprogrammer på studieportalerne for Science/Civil

5. juli Ansøgningsfrist kvote 1 Studiestartskoordinatorerne sender tallene til tutorforeningerne, når de kommer
28. juli De nye studerende modtager optagelsesbrev Studiestartskoordinatorerne sender de præcise optagelsestal ud kort efter. Tallene kan dog afvige fra det endelige optag, da de studerende skal bekræfte deres plads
3. august

Sidste frist for kommende studerende til at bekræfte deres studieplads

Studiestartskoordinatorerne sender optagelsestallene ud kort efter.
Uge 33 Velkomstbreve udsendes via e-Boks Studiestartskoordinatorerne
Medio august Det er muligt at blive optaget i 2. runde på de uddannelser, hvor der er ledige pladser
Inden studiestarten  Prodekanens tak til tutorer - online

Alle tutorforeninger deltager med alle tutorer

Studiestartskoordinatorerne inviterer

26.-28. august Introdage

Alle tutorforeninger

November Evalueringsmøde for sommerstudiestarten 2020

Bestyrelsesmedlemmer fra alle tutorforeninger

Studiestartskoordinatorene