Tilskud til studenterorganisationer

Tilskud fra finansloven til studerendes råd på AU

AU uddeler hvert år et tilskud til studerendes råd på universitetet. Midlerne kommer fra universitets finanslovsbevilling. I 2023 var beløbet 214.475 kr. Tilskuddet fordeles ud fra fordelingsnøgle, som laves med udgangspunkt i antallet af stemmer til sidste års valg til bestyrelsen på AU.

Fordelingen i 2023 blev foretaget på baggrund af valget til AU’s bestyrelse ved Universitetsvalget i 2022.


Fordelingen i 2023: 

Antal stemmer Stemmeandel Beløb
Studenterrådet 3.697 74,99% 160.834
Frit Forum 720 14,60% 31.323
Konservative Studenter 513 10,14% 22.318
I alt 4.930 100% 214.475