Tilskud til studenterorganisationer

Tilskud fra finansloven til studerendes råd på AU

AU uddeler hvert år et tilskud til studerendes råd på universitetet. Midlerne kommer fra universitets finanslovsbevilling. I 2022 var beløbet 201.534 kr. Tilskuddet fordeles ud fra fordelingsnøgle, som laves med udgangspunkt i antallet af stemmer til sidste års valg til bestyrelsen på AU.

Fordelingen i 2022 blev foretaget på baggrund af valget til AU’s bestyrelse ved Universitetsvalget i 2021.


Fordelingen i 2022: 

Antal stemmer Stemmeandel Beløb
Studenterrådet 3369 77,77% 156.733,16
Frit Forum 645 14,89% 30.006,79
Konservative Studenter 318 7,34% 14.794,05
I alt 4332 100% 201.534,00