Indkøb

Vegetarisk forplejning til konferencer og møder

Udfordring
Aarhus Universitet ønsker at reducere universitetets CO2-udledning i 2025 med 35% sammenlignet med 2018.

Løsning
Et nyt initiativ i kantinerne på AU skal bidrage til at løse denne udfordring. Initiativet betyder, at vegetarisk mad som udgangspunkt er blevet standardvalget ved bestilling af forplejning til møder og konferencer, som er finansieret af AU. Det er stadig muligt at bestille alternativer med kød, men man skal aktivt tilvælge det.

Initiativet trådte i kraft i august 2022 og udspringer af AU’s grønne omstilling og ønsket om at skubbe forplejningen på AU i en endnu mere klimavenlig retning, da CO2-udledningen fra kød er markant højere end fra vegetarisk mad. 

Indsatsen omhandler udelukkende forplejning til møder, konferencer og lignende, som er arrangeret og betalt af AU. Det gælder også konferencer/seminarer, hvor AU er vært, uden at arrangementet afholdes på campus.

Læs mere
AU's hjemmeside om vegetarisk forplejning.

Bæredygtighed i AU's kantiner

Udfordring
Aarhus Universitet ønsker at reducere universitetets CO2-udledning i 2025 med 35% sammenlignet med 2018.

Løsning
For at sikre bæredygtighed i kantinerne på AU, giver AU kantinerne mulighed for selv at foreslå klimavenlige tiltag, der reducerer deres CO2-udledning. Det bæredygtige element er fx indskrevet i kontrakten med kantineudbyderen, der blev valgt i kantineudbuddet i 2020

Desuden udvikling af en bæredygtighedspolitik (herunder madpolitik ift. madspild) som er et konkurrenceparameter i et udbud.

Studerende på Lingvistik gør op med engangskopper

Udfordring
I 2019 blev de studerende i ViGør (det sociale og faglige udvalg for studerende på lingvistik) enige om, at de gerne ville undgå plastikkopper til deres ugentlige arrangementer. De drøftede derfor forskellige andre muligheder.

Løsning
ViGør-udvalget kom frem til, at den bedste løsning er, hvis deltagerne selv medbringer deres egen kop. På den måde kan de drikke af deres egen yndlingskop, og udvalget undgår samtidig at købe engangskrus til hvert arrangementet. Udvalget besluttede derfor, at de altid ville minde deltagerne til deres arrangementer om at medbringe deres egen kop.

Resultat
De studerende har taget godt imod initiativet, og de fleste er gode til at huske deres egen kop. Til den håndfuld studerende, som glemmer at medbringe en kop, er det muligt at låne en. Dog har en lånekop - med et glimt i øjet - fået navnet "skammekoppen".

Vand fra hanen

Der er stor efterspørgsel på (mere) bæredygtige konferencer. AU Events og Kommunikationsstøtte samt kantinerne på AU samarbejder derfor om generelle tiltag, hvor de kan honorere dette. I den forbindelse blev det synligt, at en gennemsnitlig konferencedeltager bruger ca. to engangsvandflasker om dagen. Udfordringen bestod derfor i at nedbringe antallet af engangsvandflasker og evt. helt fjerne dem.

Løsning

For at minimere det høje forbrug af engangsflasker, blev der udviklet en AU genbrugsflaske af en god kvalitet, som deltagerne får udleveret, når konferencen starter. Samtidig blev der etableret centrale vandtappesteder med vand, der kommer direkte fra en underjordisk vandledning, og som derfor ikke skal nedkøles.

Resultat

Evalueringer viser, at der er stor tilfredshed med ordningen blandt konference-bookere, og at en stor del af konferencedeltagerne efterfølgende tager genbrugsflasken med hjem og bruger den både på arbejde og privat. Der er også er en klar besparelse ved at benytte en AU flaske pr. person og vand fra hanen frem for engangsflasken.

En ekstra gevinst ved tiltaget er desuden, at når konferencedeltagerne tager flaskerne med hjem, opnår AU ”product placement”. Desuden opnår universitetet en reel besparelse i engangsflasker samt et lavere energiforbrug (ingen køling af vand samt en reduktion af plastforbrug i engangsflasker).

Yderligere oplysninger

Gratis genbrugskrus fra Reuse

Udfordring

På biblioteket i Nobelparken havde de studerende ingen krus til rådighed, medmindre de købte et flamingokrus i kantinen, som efterfølgende blev smidt ud igen. 

Løsning

Løsningen på problemet var at besøge Reuse for at hente gratis krus, som blev stillet i køkkener på AU til fri afbenyttelse.

Resultat

Krusene bliver flittigt brugt, og kloden spares således for at skulle bruge ressourcer på flamingokrus eller plastikkrus, som kun kan bruges en enkelt gang.