Organisering og netværk

På denne side kan du læse om organiseringen bag arbejdet med AU's grønne omstilling og se, hvilke netværk AU er med i.

AU's Grønne Team

Der er nedsat et Grønt Team, som understøtter AU's Grønne Netværk samt arbejdet med Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025 og implementeringen af denne.

Teamet består af:

AU's Grønne Netværk

#AUGreen er et netværk, hvor alle studerende og medarbejdere, der ønsker at være med til at fremme AU's grønne omstilling, inviteres til at deltage.

Arbejdsgruppe

Opgaven
En arbejdsgruppe har i perioden maj til november 2019 haft til opgave at bidrage til udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi (senere omdøbt til klimastrategi) for Aarhus Universitetet fra 2020 til 2025. Strategien sætter retning for universitetets arbejde med at reducere AU's udledning af CO2. Arbejdsgruppen har i arbejdet med strategien forholdt sig til bidrag fra et internt bæredygtighedsseminar (afholdt 21. marts 2019) og bidrag fra AU's grønne netværk.

Tidsplan
Strategien var i høring på universitetet primo 2020, og blev godkendt af AU’s bestyrelse 1. april 2020.

Hvem er i arbejdsgruppen?
Arbejdsgruppen bestod af otte medlemmer. Herunder fire forsker, to studerende, samt en teknisk og en administrativ medarbejdere. Forskerne er indstillet af de fire fakulteter, og de studerende er henholdsvis indstillet af Den Grønne Studenterbevægelse og Studenterrådet, De Konservative Studere og Frit Forum.

Maja Kofod Jensen

Niklas Stoyan Hornbæk Knoth

 • Studerer diplomingeniør i bygningsteknik med speciale i miljø
 • Studenterrådet
 • E-mail:201405715@post.au.dk

Lokale netværk på AU

 • FB-gruppe: Bæredygtighed på DPU: Netværksgruppen er for alle studerende og ansatte på DPU, som interesserer sig for og/eller arbejder med bæredygtighed, miljø, natur og klima i et uddannelsesperspektiv:
 • Bæredygtighedsudvalget på Fysik og Astronomi: Stort og småt – alt er godt. I bæredygtighedsudvalget på Fysik og Astronomi arbejder de på at fremme den grønne omstilling i alt fra affaldssortering til genbrug og gode, grønnere vaner i hverdagen. De hjælper desuden med at implementere bæredygtige tiltag oppefra, og bærer forslag til tiltag fra medarbejdere og studerende op til AU’s grønne team.

Netværk og samarbejder, AU deltager i

Aarhus Universitet er med i følgende netværk/samarbejder:

 • Klimaalliancen AarhusAU sidder for bordenden i en arbejdsgruppe om cirkulære indkøb og er desuden med i arbejdsgruppen om Klimavenlige arbejdspladser og klimavenlige medarbejdere. Arbejdsgrupperne er to af i alt fem arbejdsgrupper under Klimaalliancen Aarhus, der er etableret på initiativ fra Aarhus Kommune, og som er et samarbejde mellem nogle af de største virksomheder og organisationer i Aarhus. Formålet er at understøtte den grønne omstilling til klimavenlige og bæredygtige arbejdspladser og virksomheder i kommunen. 
 • Energispring Aarhus - Netværk om energi, bygningsdrift og data
 • SDG netværket for medarbejdere, der arbejder med bæredygtighed på universiteter i DK (der findes ingen webside).
 • ISCN – International Sustainable Campus Network
 • Nordic Sustainable Campus Network
 • AU er medunderskriver på ”The Global Universities and Colleges Climate Letter” sammen med en række andre netværk og institutioner fordelt over hele verden. Som medunderskriver forpligter AU sig til at arbejde med klimaudfordringerne ved at støtte nedenstående tre-punkts plan i henhold til kriterierne i FN’s Race to Zero:
  • At mobilisere flere ressourcer til handlingsorienteret klimaforskning og kompetenceudvikling.
  • At forpligte sig til at opnå CO2-neutralitet i 2030 eller allersenest 2050.
  • At øge udbuddet af uddannelsestilbud inden for miljø og bæredygtighed på tværs af fag, campus og aktiviteter rettet mod lokalsamfundet.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at sende en mail til greenteam@au.dk eller tage fat i en af os: