Transport

Grøn rejsepolitik på AU

Udfordring
Aarhus Universitet ønsker at reducere universitetets CO2-udledning i 2025 med 35% sammenlignet med 2018.

Løsning
Derfor har en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til revideret og mere grøn rejsepolitik for universitetets ansatte. Politikken trådte i kraft 3. oktober 2022 og indeholder en eksplicit opfordring til at se på egne rejsevaner og genoverveje rejseformen ved blandt andet at:

  • vælge den mest klimavenlige rejseform i videst muligt omfang.
  • udfordre omfanget af fysiske møder i eksisterende, veletablerede netværk.
  • overveje, om rejsen kan erstattes af virtuelle møder – eller planlægges tættere på medarbejderens geografiske placering.
  • tage tog frem for fly, hvis rejsetiden med tog er under 5 timer pr. vej.

Overvejelser om rejseform sker naturligvis også med afsæt i, at det praktisk og tidsmæssigt kan hænge sammen for den enkelte.

Læs mere
Læs hele rejsepolitikken på AU’s hjemmeside

Klimavenlige biler ruller ind på campus

Udfordring
Aarhus Universitet ønsker at reducere universitetets CO2-udledning i 2025 med 35% sammenlignet med 2018.

Løsning
Det er blevet besluttet, at der ved køb af AU-biler udelukkende skal indkøbes biler, der anvender et klimavenligt drivmiddel (dvs. el- og hybridbiler), således at AU's diesel- og benzinbiler udfases.

El- og hybridbilerne er bedre for klimaet end benzin- og dieselbilerne - regnestykket kan forklares således: Hvis en bil kører ca. 200.000 km i løbet af sin levetid, så vil en el-bil i løbet af sin levetid udlede ca. 68% mindre CO2 end en almindelig gennemsnitlig dansk benzinbil.

Derudover er der også en række andre fordele ved at have en el-bil, fx nedbringer den partikelforureningen i byen samt støjniveauet.

I takt med at flere el-biler finder vej til campus, vil der også komme flere ladestandere.

Yderligere oplysninger
Læs nyhed: Klimavenlige biler ruller ind på campus (22.10.20)