Brugernavn og password

Hvad er mit brugernavn?

Dit brugernavn er au<AUID>@uni.au.dk (Fx au123456@uni.au.dk) i mange af AU's systemer. 

Du finder dit AU ID på mitstudie.au.dk

Brugernavnet bruges til:

Virker dit brugernavn ikke? Du kan få hjælp til at finde dit brugernavn på https://adgang.au.dk/

Din adgangskode skal indeholde

  • Mindst 12 tegn
  • Ingen æ, ø, å eller Æ, Ø, Å
  • Ingen mellemrum
  • En kombination af bogstaver, tal og disse specialtegn: ~!@#$%^&*_-+=`|(){}[]:;"'<>,.?/

Læs mere om regler for adgangskoder

Skift password

Dit password, til brugernavnet beskrevet herover, skiftes på https://adgang.au.dk/