Mail (post.au.dk)

Alle studerende på Aarhus Universitet har en AU mailadresse, studienummer@post.au.dk. Den vil blive brugt, når universitetet skal i kontakt med dig. Det kan være i forbindelse med eksamen, aflysning af undervisning, invitation til relevante orienteringsmøder, oplysning om træffetider, frister osv.

Du må gerne bruge adressen til private formål. Vi kontrollerer ikke indholdet af din AU mail.

Når du skal læse dine mail skal du logge på via https://post.au.dk. Du kan også logge ind via mit.au.dk eller din mailklient.