Tidligere studerende

Hvordan logger jeg på Studieselvbetjeningen (STADS)?

Som tidligere studerende kan du tilgå Studieselvbetjeningen (STADS), via dette link: https://sbstads.au.dk/sb_STAP/sb/common/velkommen.jsp

Herefter fremsøges NemLog-in (MitID), hvorefter der logges på med MitID.  

Resultater fra gamle, ikke afsluttede uddannelser figurerer på min resultatoversigt. Kan I slette dem?

Nej - det er ikke information, vi sletter. Det vil dog ikke fremgå af dit bevis, så længe aktiviteterne ikke indgår i din beståede studieordning.

Hvordan printer jeg en oversigt over mine karakterer?

Vælg ”Udskrifter” i menuen og herefter ”bestil / vis udskrifter”.

Under punkt 1 vælges ” Udskrift, beståede resultater - default - på dansk”. Her får du en oversigt over beståede karakterer på både afsluttede (ikke afbrudte!) uddannelser samt åbne uddannelser. 

Ønskes en udskrift af alle forsøg, så vælges ” Udskrift, alle forsøg - default - på dansk”. Bemærk, at denne udskrift indeholder alle eksamensforsøg - inkl. ikke beståede.

Har du afbrudt din uddannelse, skal du kontakte det fakultet du læste ved. Se kontaktinfo i højre kolonne på denne side.