Geoscience

Nedenstående forskningsgrupper er tilknyttet Institut for Geoscience. Nogle grupper kan dog vælge at præsentere deres poster på andre lokationer, se info under hver enkelt gruppe.

Mange forskningsgrupper samarbejder på tværs af institutter, og det er derfor vigtigt, at I kigger alle fire lokationer igennem for at orientere jer om relevante projekter.


Kontakt

Ann Eg Mølhave

Kommunikationsmedarbejder

Få inspiration til projektemner i projektkataloget

I projektkataloget kan du få et overblik over, hvad de forskellige forsker arbejder med, og hvad de ser som aktuelle projekter i forbindelse med deres forskning.

Læs mere om:


Navn: Anders Damsgaard

Email: anders.damsgaard@au.dk

Gruppenavn: Quaternary geology and glaciology

Hjemmeside: https://adamsgaard.dk

Keywords:

 • Ice sheets and glaciers

 • glacial geology

 • geotechnics

 • numerical modeling


Navn: Anders Vest Christiansen

Email: anders.vest@geo.au.dk

Gruppenavn: HydroGeophysics Group

Hjemmeside: https://hgg.au.dk/

Keywords:

 • Elektriske of elektromagnetiske metoder
 • Geologisk kortlægning
 • Grundvand
 • Forureningsoprensning

Navn: Christof Pierce

Email: christof.pearce@geo.au.dk

Gruppenavn: Paleoceanography and Paleoclimatology

Hjemmeside: geo.au.dk/paleo

Keywords:

 • Climate of the past
 • Ocean circulation
 • Sea ice
 • Ice sheets
 • Marine geology
 • Sediments
 • Geochemistry
 • Chronology

Navn: Christoffer Karoff

Email: karoff@geo.au.dk

Gruppenavn: ESA BIC

Hjemmeside: ESA - ESA Business Incubation Centres

Keywords:

 • Space
 • Remote Sensing
 • Machine Learning
 • Entrepreneurship

Sammen med Christoffer vil du også møde Oliver Zacho fra ESA BIC Danmark, der laver forskellige studenterarrangementer inden for space entrepreneurship.


Navn: Denys James Grombacher

Email: denys.grombacher@geo.au.dk

Gruppenavn: HydroGeophysics Group

Hjemmeside: https://hgg.au.dk/

Keywords:

 • Humanitarian geophysics
 • Electromagnetic methods
 • Surface Nuclear Magnetic Resonance
 • Mapping of permafrost, glaciers and ground water

Navn: Heiðrikur í Garði Mortensen

Email: Heidrikur.mortensen@geo.au.dk

Gruppenavn: Dyb jord, men der arbejdes på tværs af alle 4 clusters 

Hjemmeside: https://jf.fo/

Keywords:

 • Faroese geology
 • Petrology
 • Seismics
 • Geothermal
 • Climate

Navn: Jan Piotrowski

Email: ​​​​​​​jan.piotrowski@geo.au.dk

Gruppenavn: Climate and environment

Hjemmeside: 

Keywords:

 • Quaternary and glacial geology

Navn: Katrine Juul Andresen

Email: katrine.andresen@geo.au.dk

Gruppenavn: Marine Geophysics

Hjemmeside: https://geo.au.dk/forskning/forskningscentre/seislabaarhus/

Keywords: 

 • High-resolution shallow seismic and acoustic data
 • Geohazards
 • Marine geo-archaeology
 • Offshore windfarms

Navn: Line Meldgaard Madsen

Email: linemeldgaard@geo.au.dk

Gruppenavn: HydroGeophysics Group

Hjemmeside: hgg.au.dk

Keywords:

 • Miljøgeofysik
 • Hydro-geofysisk modellering
 • Elektriske of elektromagnetiske metoder
 • Numeriske metoder

Navn: Mads Faurschou Knudsen

Email: mfk@geo.au.dk

Gruppenavn: Ice and climate

Hjemmeside: Aarhus Cosmogenic Nuclides Group, Geoscience, Aarhus Universitet (au.dk)

Keywords:

 • Climate
 • Ice sheets
 • Quaternary
 • Cosmogenic nuclides
 • Monte Carlo modelling

OBS! Mads vil kun være til stede mellem kl. 14.15-15.15


Navn: Rizwan Asif

Email: rizwanasif@geo.au.dk

Gruppenavn: HydroGeophysics Group

Hjemmeside: https://hgg.au.dk/

Keywords:

 • machine learning
 • intelligent systems
 • neural networks
 • electrical and electromagnetic methods
 • subsurface imaging
 • remote sensing

Navn: Søren Munch Kristiansen

Email: smk@geo.au.dk

Gruppenavn: Water and Environment

Hjemmeside: 

Keywords:

•  Grundvand

•  Jordbundsdannelse

•  Geoarkæologi

•  Vandressourcer

•  Folkesundhed og drikkevand

•  miljø og vand i Arktisk

•  Landskabs historie


Navn: Thomas Ulrich

Email: thomas.ulrich@geo.au.dk

Gruppenavn: Deep Earth

Hjemmeside: https://geo.au.dk/forskning/forskningsomraader/deep-earth-systems

Keywords:

 • Ore geology
 • Rresources
 • Raw materials
 • Sustainability
 • Petrology/geochemistry/mineralogy

Navn: Vivi Kathrine Pedersen

Email: vkp@geo.au.dk

Gruppenavn: Aarhus cosmogenic nuclides group

Hjemmeside: https://geo.au.dk/en/research/research-centres/aarhus-cosmogenic-nuclides-group/

Keywords: 

 • Ice sheets
 • Glacial erosion
 • Global sea level changes
 • Glacial isostasy