Referater af uddannelsesudvalgsmøder

Uddannelsesudvalget for jordbrugsvidenskab

Dette udvalg dækker følgende uddannelser:

  • Bachelor i agrobiologi
  • Kandidat i agrobiologi
  • Kandidat i Agro-Environmental Management
  • Master i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen

Referat af møde den 9. oktober 2018

Referat af møde den 13. december 2018