Nye adgangskrav til film- og medievidenskab

Nu kan et Mediefag B fra gymnasiet bringe kommende studerende et skridt nærmere på de film- og medievidenskabelige bacheloruddannelser på AU, KU og SDU. Et tiltag der skaber bedre sammenhæng i film- og medieundervisningen.

AU Foto

Fra og med optaget i 2022 er gymnasieskolens mediefag (Mediefag B) for første gang blevet en del af adgangsgrundlaget for de film- og medievidenskabelige bacheloruddannelser på AU, KU og SDU.

På den måde bygges der videre på elevernes film- og mediefaglige kompetencer op igennem grundskole, gymnasieskole og de videregående uddannelser.

Et fælles mål

Selv om logikken synes åbenlys, så har ændringen ikke være helt enkel at gennemføre, da det kræver en justering i den såkaldte adgangsbekendtgørelse. Derfor har tiltaget krævet en fælles ansøgning fra de tre universiteter, som for nylig er blevet godkendt i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Universiteternes repræsentant i mediefagets Faglige Forum, Jakob Isak Nielsen, har løbet ansøgningsarbejdet i gang:

”Der har været et konstruktivt samarbejde mellem de tre universiteter på afdelings- og institutniveau, og vi har også mødt velvilje fra vores respektive dekaner. Med den her ansøgning har vi villet forbedre de studerendes faglige forudsætninger for at studere på vores BA-uddannelser i film- og/eller medievidenskab og etablere en bedre forventningsafstemning ift. det faglige indhold, som de møder på vores uddannelser. Mediefag B leder naturligt videre til vores bacheloruddannelser, idet faget beskæftiger sig med levende billeder såvel analytisk, teoretisk, historisk som produktionelt. Vi er glade for, at adgangskravene kommer mere i trit med vores BA-uddannelser.”

Et kærkomment tiltag

Formand for Medielærerforeningen, Michael Højer, er ligeledes begejstret for ændringen:

 ”Vi er rigtig glade for det her tiltag, som vi har haft ønske om at få gjort til virkelighed i mange år. Det er med til at synliggøre mediefagets relevans i det videre undervisningsforløb for både elever og for andre med aktier i de gymnasiale uddannelser i Danmark. Og forhåbentlig kan det føre til flere brobyggende tiltag inden for film- og medieuddannelser andre steder i vores uddannelsessystem.”

De mediefaglige kompetencer er noget, gymnasielærer i mediefag, Line Arlien-Søborg ser som afgørende for de studerende, der skal navigere i vor tids globale medielandskab:

”Derfor er ændringen særlig vigtig for mig. Unges mediefaglige kompetencer efterspørges både på nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Men de er også vigtige for dem som samfundsborgere i en stadigt mere fragmenteret og internationaliseret medievirkelighed, hvor en demokratisk offentlighed ikke kan tages for givet.”