Opslagstavler

En opslagstavle er uddannelsernes mulighed for at formidle informationer, f.eks. fagligt relevante arrangementer, studiesociale arrangementer for en eller flere uddannelser, nye bøger, gode hjemmesider mv. til de studerende på uddannelsen.

Der bliver ikke nødvendigvis oprettet opslagstavler til alle uddannelser – det er et tilbud til dem, der har lyst og selv har ressourcer til at holde dem opdaterede.

Vigtige meddelelser vedrørende dine studier, bliver automatisk vist på opslagstavlen, så til daglig behøver du ikke holde dig opdateret på studieportalens forside. Hvis du vil lede efter studieadministrative informationer, kan du bruge studieportalens menu, som også vil blive vist på opslagstavlen.

Mangler der en opslagstavle for din uddannelse?

Hvis du som studerende synes, det ville være en god idé med en opslagstavle til din uddannelse, skal du henvende dig til underviserne på uddannelsen og foreslå det. Det er uddannelsen selv, der skal finde ressourcer til at holde siden opdateret. Når I har fundet ressourcer til at holde siden opdateret, er i velkomne til at henvende jer til redaktionen på studerende.au.dk/arts. Vi sætter gerne en side op til jer.

Opslagstavlerne er en forsøgsordning. Hvis vi opretter en til jer, vil vi på et tidspunkt bede undervisere og studerende være med til at evaluere forsøget i forhold til, om det opfylder jeres behov, om den bliver brugt aktivt nok i forhold til hvor mange ressourcer, der bliver lagt i den osv.

Opslagstavler