Kinastudier

Studieophold

Studieophold på Peking Universitet (PKU)

Information om studieophold på Peking Universitet (PKU) (北京大学) i fjerde semester

Fjerde semester på Kinastudier er udlagt til European Chinese Language and Culture Programme at Peking University (ECLC) (http://eclc.eu). Semesteret starter primo marts og slutter ultimo juni.

Opholdet er en obligatorisk del af Kinastudier med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, så du ikke kan deltage i undervisningen på ECLC. I dette tilfælde skal du søge studienævnet om dispensation fra opholdet.

Det er en forudsætning for at kunne deltage i undervisningen på ECLC, at du har bestået alle eksaminer på første år (60 ECTS). Sygeeksamen og andet eksamensforsøg kan ligge så sent som i januar.

Al information om opholdet ved ECLC finder du her: http://eclc.eu

Al information om de forberedelser, du skal gøre før opholdet følger nedenfor og du bliver derudover inviteret til informationsmøder i løbet af dit andet og tredje semester.

SU

Du kan tage din SU med på studieopholdet, men kontakt SU om evt. behov for dokumentation for udlandsopholdet. Se: http://studerende.au.dk/su/udland/

Opholdet ved PKU er udlagt undervisning og en fuldt integreret del af din uddannelse, hvorfor der ikke gives merit.

Rejsestipendier

Du kan søge om rejsestipendier. Alle studerende på ARTS har mulighed for at søge Arts Rejsestipendie med ansøgningsfrist d. 1. november (udlandsophold i foråret det efterfølgende år). I samarbejde med den ansvarlige for opholdet på PKU udarbejdes en fælles liste over tilmeldte studerende, som indsendes til fælles forhåndsgodkendelse. Du skal dog selv sørge for at indsende selve ansøgningsskemaet individuelt. Skemaet finder du ved at følge dette link.

Udover ovenstående stipendie, kan du søge en bred vifte af andre legater ved forskellige private og/eller offentlige instanser. Undersøg fx om din hjemegn, hjemmegymnasium, forældres firma/job uddeler legat. Du kan fx bruge nedenstående databaser til at finde og undersøge legater. Tænk bredt når du vil søge, legater behøver ikke nødvendigvis at være Kina-specifikke, for at du kan søge dem.

http://www.so.dk/studie/legater

http://legatfinder.dk/

http://www.legatnet.dk/

PKU ansøgning om optag

Ansøgning om optag på PKU foregår online (www.studyatpku.com). Du får brug for et digitalt foto, der overholder krav til pasfoto (https://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/). Du har endvidere brug for dit pasnummer.

På basis af ansøgningen sørger ECLC-sekretariatet for den videre sagsbehandling og bekræftelse til brug for visumansøgning. Bekræftelsen skal medbringes til Kina i det tilfælde, at du skal ansøge om nyt pas eller får behov for at rejse ud af Kina i løbet af semesteret og skal genansøge om indrejsevisum. Så husk at tage en kopi af bekræftelsen med!

Det digitale foto skal endvidere uploades i en Dropbox-mappe for ECLC-sekretariatets brug i forbindelse med udstedelse af studenter-ID og kantine-ID. Husk at filnavnet skal være hele dit navn

Ansøgning om optag finder sted på obligatorisk informationsmøde i november eller i december.

Forsikring

Du er selv ansvarlig for at tegne sundheds- og rejseforsikring. Sundhedsforsikring gældende hele studieopholdet på PKU er obligatorisk og dokumentation for sundhedsforsikring skal forevises før afrejse ved at uploade dokumentationen i Dropbox.

Sundhedsforsikringen skal minimum dække RMB 40.000 og omfatte sygetransport til Europa. Såfremt du lider af en kronisk og/eller sjælden sygdom eller har behov for allergi-behandlinger informerer du ECLC-sekretariatet herom god tid i forvejen således, at de nødvendige forberedelser kan foretages før din ankomst.

Vaccinationer og Visum

Vaccinationer 

Vi anbefaler udover vanlige vaccinationer (fx stivkrampe), at du får vaccinationer mod covid-19, hepatitis b og evt. japansk hjernebetændelse (encefalitis). Husk at starte et vaccinationsprogram i god tid før afrejse.

Visum

Du skal selv ansøge om og betale for et X2 visum på Kinas ambassade i København. Vi anbefaler, at du søger om visum i december eller i januar. Du skal kende din indrejsedato.

Du får bl.a. brug for følgende dokumenter:

  • optagsbekræftelse fra PKU
  • pasfoto
  • pas (udløbsdato efter hjemrejse)

Information om nødvendige dokumenter, sagsbehandlingstid mm. finder du her:

http://www.visaforchina.org/CPH_EN/

X2 visum gives normalt for én indrejse for studieperioden (under 180 dage). Hvis du planlægger at forlænge dit ophold for fx at rejse rundt i Kina i sommerferien, skal du rejse ud af Kina og søge om turistvisum.

Der kommer løbende revisioner og nye regler hvad angår visum til Kina, så hold dig orienteret via hjemmesiden.

Flyrejse

Du skal selv booke og betale din returrejse til Beijing.

Kursusregistrering

Du bliver i forvejen tilmeldt 30 ECTS. To kurser på hver 10 ECTS er obligatoriske, men du kan vælge mellem et kursus på 10 ECTS eller 2 kurser på hver 5 ECTS. Du kan desuden tilmelde dig kurser i kalligrafi, HSK mm. uden ECTS. 

Information og tilmelding finder sted før afrejsen. Du vil få yderligere information om kursusindhold på informationsmøde.

Ordensregler

Du er som ECLC studerende underlagt både AU’s ordensregler og PKU’s ordensregler (link følger). Husk at gøre dig bekendt med PKUs regler. PKU og/eller ECLC kan i yderste konsekvens bortvise studerende, som bryder reglerne. 

Værelser og lejligheder

Du er selv ansvarlig for dine boligudgifter, men ECLC er behjælpelig med at finde værelser i lejligheder til 2-4 personer til alle ECLC-studerende på campus eller i umiddelbar nærhed af PKU. ECLC har ingen juridiske beføjelser, så lejekontrakt indgås direkte mellem de studerende i lejligheden og ejer af lejligheden. Lejekontrakten vil omfatte ordenregler.

Sekretariatet bestræber sig på at finde de bedste og billigste lejligheder, men kan ikke garantere samme kvalitet for samme pris til alle studerende. Du skal betænke, at hvis du fraflytter et lejemål i en lejlighed uden at betale for rummet vil dine medstuderende komme til at skulle betale for det, da I hæfter kollektivt for hele lejligheden. Det samme gælder hvis du ikke betaler for evt. mangler ved fraflytningen af lejligheden.

Lejeperioden er fast på 6 måneder, da lejlighederne overtages af den næste gruppe af ECLC-studerende. Normalt starter lejeperioden en uge før semesterstart (sidste uge i februar) og ender en uge før det næste semester starter (tredje uge i august).

Du skal være forberedt på at krav til betaling af første måneds husleje og depositum på tre måneders leje før ankomst kan forekomme ellers betales ved indflytning.

Ved udflytningen hæfter du sammen med dine bofæller for, at lejligheden forlades i samme stand som ved indflytningen.

Studerende, som ønsker, at ECLC-sekretariatet arrangerer værelser forud for ankomsten, skal finde sammen i grupper på 2-4 studerende, som vil bo sammen. Til dette formål informerer ECLC-sekretariatet om hvilke lejligheder, der er til rådighed. Tilmelding til leje af værelser er bindende.

Hvis du ikke ønsker at leje et værelse i en lejlighed informerer du herom til informationsmøde.

ECLC sekretariatet er under opholdet også behjælpelig med kommunikationen mellem udlejere og studerende.

Anmeldelse af flytning til udlandet

Du bør kontakte din bopælskommune om dit udlandsophold betyder, at du skal lade dig registrere som udrejst i CPR. Læs mere her: https://cpr.dk/borgere/flytning/til-udlandet/

Info om studieophold på ECNU 华东师大

Interesseret i at undervise i kinesisk som dit kommende levebrød? B-linjen på GLAS kandidatuddannelse og kandidattilvalget på Kinastudier indeholder et obligatorisk ophold på ECNU, men du kan også anvende denne mulighed på tredje semester af A-linjen på GLAS kandidatuddannelsen. På ECNU's School of International Chinese Study (国际汉语文化学院) udbydes et særligt Master's programme i "Teaching Chinese to Speakers of Other Languages" hvor du kan tage relevante kurser i didaktik samt kurser til at forbedre dine kinesiske sprogfærdigheder. Der tilbydes så vidt muligt kollegieværelser på campus. Du kan tage din SU med til dækning af dine opholdsudgifter og du kan søge rejsepenge ved AU.

AU har en udvekslingsaftale med ECNU således, at du fritages for at betale 'tuition fee'. Du søger via Aarhus Universitet året før du skal afsted.

Læs mere om frister og ansøgningsprocedure.

Mere information om ECNU og kurser får du hos studielektor Zhang Chun (张纯).

Sommerskole

Sommerskole (Taiwan)

Information om sommeruniversitetsophold i Taiwan
Ministry of Education, Republic of China stiller stipendier til rådighed for sommeruniversitetsophold på to måneder (juli-august) i kinesisk sprog på diverse universiteter og tilknyttede sprogcentre. Hvis du er interesseret i at søge for virkelig at forbedre dine kinesiske sprogkundskaber, så undersøg mulighederne for kurser (se liste) og kontakt evt. Taipei Representative Office i Danmark for mere info.

Ansøgning om stipendium skal indsendes til Taipei Representative Office i det tidlige forår og kontoret har ansøgningsskemaer til formålet. Kontakt dog lektor Mette Thunø (mettethunoe@au.dk) før juleferien om dine planer således at TRO kan blive kontaktet før du søger og du kan få hjælp til din ansøgning, referencer osv.

Sommerskole (Kina)

AU har forskellige aftaler om sommeruniversitetsophold og i Kina kan du ansøge om at komme i betragtning til følgende 3 universiteter uden at skulle betale gebyr:

Sommerskole (Hong Kong)

AU har forskellige aftaler om sommeruniversitetsophold og i Hong Kong kan du ansøge om at komme i betragtning til The Chinese University of Hong Kong uden at skulle betale gebyr.