At være underviser er en karrierevej, som giver dig mulighed for at bruge dine formidlingskompetencer og din tværfaglige kunnen. For at blive gymnasielærer skal du have undervisningskompetence, dvs. både faglig og pædagogisk kompetence. Du kan læse meget mere om, hvordan du sammensætter din uddannelse, så du opnår undervisningskompetence her.

Som kandidat med underviserprofil kan du bruge dine kompetencer mange andre steder end i gymnasieskolen. De kompetencer, du erhverver dig gennem din uddannelse, kan bruges til undervisning i mange sammenhænge. Du kan selvfølgelig undervise i undervisningssektoren generelt, men du kan også gøre brug af dine kompetencer i andre jobsammenhænge, hvor undervisning kan indgå på forskellig vis. Du kan selvfølgelig også varetage jobs, som slet ikke indeholder undervisning. 

HVAD SIGER A-KASSEN OM GYMNASIEARBEJDSMARKEDET?

”Over de seneste år har der været et faldende antal job i gymnasieskolen, og det er en tendens, der forventes at fortsætte i de kommende år på grund af faldende ungdomsårgange. Tendensen er mest markant i udkantsområderne. Gymnasiesektoren er dog fortsat et stort jobmarked.  

Men det er blevet sværere, særligt for kandidater med små fag og for fag – også store fag – hvor udbuddet af kandidater er stort. Heldigvis er der flere andre steder på arbejdsmarkedet, hvor der er brug for gode undervisere. Vi ser vores medlemmer arbejde inden for et bredt spektrum af opgaver og brancher – både i offentligt og privat regi – hvor en stor del af deres arbejde omfatter undervisning.” 

Tine Vesth Nielsen, Magistrenes A-kasse, Aarhus

DINE MULIGHEDER MED EN UNDERVISERPROFIL

Muligheder i undervisningssektoren:

  • Lærer på handelsskoler, HTX og VUC

  • Underviser på en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller Danmarks Medie- og Journalisthøjskole mfl.

  • Lærer i folkeskoler, friskoler og ungdomsskoler

  • Højskoler, daghøjskoler, aftenskoler mv.

  • Private kursusudbydere

  • Sprogunderviser

  • Undervisning og vejledning i beskæftigelsessektoren

  • Undervisning, professionel dialog og procesfacilitering i konsulentbranchen

  • Muligheder udenfor undervisningssektoren

Udover undervisning kan du også bruge dine kompetencer i mange andre brancher på lige fod med kandidater, der ikke har en specifik underviserprofil. Listen er lang, og mulighederne endnu flere. Find inspiration i vores Karriere Katalog, som er et øjebliksbillede på, i hvilke virksomheder kandidater fra Arts har fået job, og hvilke titler de har. Kataloget er ikke en facitliste, men blot til inspiration.