Projekter på BCE

Særligt om bachelorprojekt på Institut for Bio- og kemiteknologi

Til inspiration for emne til jeres bachelorprojekt opfordres I til at deltage i projektdagen og snakke med de forskellige forskere om hvilke projekter de tilbyder. Derudover kan I også finde inspiration i projektkataloget eller på instituttets hjemmeside.

Bachelorprojektvejlederen kan enten være fra instituttet eller fra et andet institut inden for Nat/Tech-fakulteterne på AU. Ønsker du at skrive bachelorprojekt ved et andet fakultet, skal det ske i samarbejde med en intern vejleder på Nat/Tech. Det er også muligt at lave bachelorprojektet i samarbejde med en virksomhed, spørg din vejleder om mulighederne.

Når I har fundet 3 relevante vejledere, skal I efterfølgende indsende en prioriteret liste over de vejledere, som I ønsker at skrive ved. Listen uploades her: https://events.au.dk/projectsatbce/signup  Vi skal modtage jeres ønsker senest d. 5/11-2023. Vi vil så vidt muligt forsøge at matche jeres første prioritet, men der kan være tilfælde, hvor det måske ikke kan være muligt.

Bachelor to-do liste:

 1. Find inspiration til dit bachelorprojekt ved at deltage i de årlige projektdage, kigge i projektkataloget eller på instituttets hjemmeside.
 2. Overvej hvilket emne du finder interessant. Snak uformelt med forskere, der arbejder med emnet.
 3. Indsend dine 3 ønsker til vejleder via linket: https://events.au.dk/projectsatbce/signup
 4. Du får tildelt en vejleder i midten af november.
 5. Sammen med vejlederen beslutter I jer for projektets formål.
 6. En online kontrakt skal indsendes senest d. 14/12-2023 på: kontrakt.scitech.au.dk/login . I kontrakten er det obligatorisk, at du skal uploade et dokument, der indeholder: (A) En projektplan på 1/2-1 side med baggrund for det problem, der skal løses; den potentielle løsning og detaljer om, hvordan du vil undersøge den potentielle løsning og (B) En vejledningsplan bestående af 2-4 sætninger om, hvem, hvor, hvornår og emner til vejledermøder og feedback.
 7. Efter indsendelse af kontrakten modtager din vejleder og UA din kontrakt til godkendelse; hvis den afvises på grund af nogle detaljer, ændrer du bare i henhold til kommentaren fra en af ​​os og sender den igen.
 8. Sammen med din vejleder beslutter I jer for hvordan rapporten skal struktureres; det kunne f.eks. være i et normalt rapportformat eller som et udkast til en videnskabelig artikel.

Retningslinjer for R&D samt specialer ved Institut for Bio- og kemiteknologi

Projects inspirations

The master thesis and the R&D projects are your independent research projects developing entirely new knowledge. It can be performed in a research group at the university or in a company supported by a university supervisor with scientific insights. If you want to do a project in collaboration with a company, it is important that you first go and talk with an AU supervisor about the possibilities.

As inspiration for your projects, you can find inspiration in the project catalogue or at our webpage.

The R&D project can, but is not required to, be closely related to your master project. However, it is not allowed to overlap (including text; plagiarism regulations).

Please notice that individual projects are considered of highest training value; in particularly for diploma students with high experience in group-wise project. Thus, the extra supervisor effort is prioritized at our education. Individual projects are our tradition, and some supervisors will only accept this type of projects. However, we have no regulation on group-wise versus individual master projects.

Supervisor

You can choose to have a permanently employed researcher from the Department of Biological and Chemical Engineering, but you can also choose to have a main supervisor from the Faculty. When you find a relevant supervisor, just send them an email or go visit them in their offices to have an informal chat on the project idea.

If you wish to perform your project in a company, you must initially make an agreement with a relevant supervisor from our Faculty. Together with the supervisor you will identify the relevant companies; the supervisor typically has valuable in-sights in terms of expected 'smoothness' of stay, and further the collaboration within your supervision team will typically be strong.

A project to-do list

 1. For R&D projects, you must enrol at the ‘course’, whereas enrolment at the Master thesis occurs automatically.
 2. Consider which topic you find interesting. You are recommended to start in the first half of the semester before - or if you have very specific dreams, then earlier.
 3. Chat informally with the researcher(s) that works on this topic.
 4. If you would like to perform the project outside AU, talk with the researcher on relevant places.
 5. Decide on the aim of the project with the researcher (=main supervisor), and if relevant also the external company/university.
 6. A formal contract is required in an online form: kontrakt.scitech.au.dk/login. There is a specific deadline for the contract before project initiation. Further, there are specific deadlines for project initiation (semester start), thesis delivery and latest exam date, which must be inserted correctly in the contract. For R&D: The date for start-up is the first day in the semester, if the projects is followed by a the Master thesis in the same semester you must submit project after 7-8 weeks, and you should not initiate the Master work before the submission.
 7. In the contract, it is mandatory that you upload one document, containing: (A) A project plan of half to one page, including background on the problem that must be solved; the potential solution; and details on how you will investigate the potential solution, and (B) a supervision plan – two to four sentences on who, where, when and topics for supervisor meetings and feedback. A template for the project description can be found here.
 8. Non-Disclosure-Agreement (NDA): If required by the company or as a part of a research project that you work in, see further information on NDAs here: Remember to note the NDA in the thesis contract, which will ensure the necessary confidentiality.
 9. After contract submission, your internal supervisor and the UA will receive your contract for approval; if it is rejected due to some details, you will just change according to the comment made by one of us and re-submit it.
 10. Together with your supervisor you will make agreements on report; this could e.g. be in a normal report format or as a draft for a scientific paper.
 11. Deliver the report before 12:00 on the submission date. You must send it online via Digital Exam