R&D-projekt

Research and Development-projekt (R&D-projekt)


R&D-projektet er et selvstændigt, forskningsbaseret arbejde. Projektet har et omfang på 5-20 ECTS og ligger på kandidaten. Projektet kan enten udføres i en forskningsgruppe på universitetet eller i industrien. I begge tilfælde skal du have en hovedvejleder, som er fastansat på Aarhus Universitet. Hvis du ønsker at udfører projektet i industrien, skal du først snakke med en vejleder på AU om dine muligheder for at udføre projektet i samarbejde med en virksomhed.

Inden R&D projektets formelle startdato, skal du sørge for, at du har...

  • Opdateret din kandidatkontrakt i kontraktgeneratoren
  • Udarbejdet en projektkontrakt, der indeholder oplysninger om titel, problemformulering, tilknyttet vejleder m.m. Kontrakten udarbejdes af dig og din kommende vejleder og skal godkendes af dig, din vejleder og din uddannelsesansvarlige via kontraktgeneratoren. Udfyld her. Deadline for projektkontrakt vil være 1.5 måned (juli undtaget) før projektopstart.

R&D projektet afsluttes med en rapport.

Det er en god ide at gå tidligt i gang med at overveje mulige retninger for projektet, afsøg mulige hoved- og medvejledere samt finde ud af om projektet skal være erhvervsrettet i samarbejde med en virksomhed. I afklaringen af retning for dit projekt kan du søge inspiration i kurser, du finder spændende, tale med dine undervisere eller med din uddannelsesansvarlige.