Udmeldelse

Vil du udmeldes fra din uddannelse?

Hvis du ønsker at udmelde dig fra dit studie, er det vigtigt, at du først læser den følgende vejledning. Hvis du på et tidspunkt ønsker at søge ind på samme uddannelse igen, er det særligt vigtigt, at du orienterer dig om reglerne for at søge genoptagelse eller genindskrivning.

Snak med en studievejleder
Før du melder dig ud, anbefaler vi, at du tager en snak med din lokale studievejleder om dine overvejelser og tanker omkring at melde dig ud.

 

Vigtige forhold ved udmeldelse

Hvis du er tilmeldt undervisning eller eksamen

Når du udmeldes, skal du være opmærksom på, at eventuelle undervisnings- og eksamenstilmeldinger automatisk annulleres. Hvis du ønsker at deltage i en eksamen, som du er tilmeldt eller venter på en karakter fra en gennemført eksamen, skal du vente med at udmelde dig til resultatet er registreret på din Studieselvbetjening.

Hvis du senere ønsker at genoptage studiet, som du har udmeldt dig fra

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du søger ind på en uddannelse, som du før har været indskrevet på. 

Hvis du har udmeldt dig inden, at du har bestået alle fag på 1. studieår

Hvis du ikke har bestået uddannelsens 1. studieår inden udmeldelse og vil søge optagelse på uddannelsen igen på et senere tidspunkt, skal du søge om genoptagelse.

Vær opmærksom på, at der er forskellige ansøgningsfrister for genoptagelse på bachelor- og kandidatuddannelser.

Hvis du har bestået alle fag på 1. studieår inden du udmelder dig

Hvis du har bestået 1. studieår inden udmeldelse og vil søge optagelse på uddannelsen igen på et senere tidspunkt, skal du søge om genindskrivning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for hele 1. studieår, anbefaler vi, at du søger både genindskrivning og genoptagelse. Det er ikke noget problem at have to forskellige ansøgninger på samme tid.

Når du søger genoptagelse eller genindskrivning, skal du have været udmeldt i mindst 5 måneder før studiestart på den uddannelse, du søger ind på.

Orlov

Hvis du i stedet for at afbryde din uddannelse ønsker orlov fra uddannelsen kan du få mere at vide på hjemmesiden om orlov.

SU

SU-kontoret vil automatisk få besked om din udmeldelse.

Du udmeldes fra alle dine fuldtidsuddannelser

Når du udmelder dig, skal du være opmærksom på, at du derved også udmelder dig fra eventuelle meritfag/gæstefag, som du følger på andre fakulteter på Aarhus Universitet som ordinær studerende.

Derudover vil du også blive udmeldt fra eventuelle gæstefag eller tilvalg ved andre universiteter, som indgår i din uddannelse fra Aarhus Universitet.

Hvordan kan jeg udmelde mig?

Udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft, men kan tidligst ske fra den dato, du via Studieselvbetjeningen sender din udmeldelsesanmodning. Det vil sige at du skal ansøge senest den dag, du ønsker at blive udmeldt fra.

Du skal udmelde dig via universitets Studieselvbetjening STADS. Mangler du dine login-oplysninger, skal du kontakte supporten.

Du logger ind på mitstudie.au.dk, hvor du vil finde et link til STADS under Genveje til selvbetjening. For at logge ind skal du bruge dit studienummer og samme password, som du bruger på mitstudie.au.dk. Når du er logget ind på Studieselvbetjeningen skal du under menuen 'Indskrivning mv.' vælge 'Udmeldelse'.

Når din udmeldelse er godkendt, vil du modtage en bekræftelse herpå pr. brev eller i din e-Boks.