Cand.merc. linjeskift

Linjeskift

Studienævnet har som udgangspunkt ikke praksis for at tildele en dispensation til linjeskift da cand.merc. er én uddannelse med linjer.

 Du kan søge om optagelse på ny, på en anden linje. Muligheden er forbundet med mange risici og konsekvenser, og det er derfor ikke noget, der anbefales.

Nedenfor belyses nogle af de konsekvenser/risici, der kan være forbundet med at  søge ind igen. Bemærk, at det ikke er en udtømmende liste, da der desværre ikke på forhånd kan tages højde for alle de konsekvenser, det kan have for dig.

Ansøgning om optagelse på ny linje

Du kan godt søge om optagelse på en anden cand.merc.-linje. Der er dog nogle særlige regler i forhold til din nye indskrivning, som du skal være opmærksom på. 

  1.  Hvis du vælger at  søge om optagelse på en anden cand.merc.-linje, er der nogle særlige regler i forhold til din nye indskrivning, som du skal være opmærksom på. Du kan søge om ny optagelse. Ansøgningsfrister og procedure for ansøgning kan du finde på www.kandidat.au.dk 
  2. En ændring af dit studie får  betydning for din SU. Du skal kontakte SU for at få vejledning herom.
  3. Du skal være opmærksom på, at de fag, som du har brugt eksamensforsøg i, vil blive flyttet med over på den nye cand.merc.-linje, hvis du bliver optaget på ny.
  4. Optagelse på en ny linje forudsætter, at fagene fra den gamle linje enten kan indsættes som valgfag, eller skal kunne erstatte/træde i stedet for et obligatorisk fag. Der kan på nogle fag på forskellige linjer være et fagligt overlap uden at der er ækvivalens mellem fagene. I det tilfælde vil fag ikke kunne overføres. Dette kan du tjekke i kursusbeskrivelserne for de pågældende fag.
  5. Fag, du har bestået eller brugt eksamensforsøg i, overføres ofte som valgfag på 3. semester på den nye linje. Det betyder, at du ofte ikke vil have mulighed for at komme på udveksling eller i projektorienteret forløb på den nye linje. 
  6. Du skal desuden være særligt opmærksom på, at de fag, der følger med (det vil sige fag, som du har brugt eksamensforsøg i), kan risikere at være udgået fra uddannelsen, når du når til dit 3. semester på den nye linje. Det kan have den konsekvens, at du ikke kan afslutte din uddannelse. Det er derfor vigtigt, at du holder dig orienteret omkring sidste eksamensmulighed på overførte fag mv. 
  7. Din maksimale studietid på den nye linje bliver beregnet på ny ud fra, hvor meget og hvilke elementer du mangler på uddannelsen.
  8. Fra og med optag 2022 indføres adgangsbegrænsning på cand.merc. Det betyder, at du ikke er garanteret optagelse, når du søger ind på cand.merc. igen, selv om du opfylder adgangskravene. Du kan her læse mere om udvælgelseskriterier.
  9. Du kan kun bruge dit retskrav til at komme ind på cand.merc. én gang, efterfølgende vil din mulighed for optagelse afhænge af ovenstående punkter, samt hvor mange andre ansøgere der søger op optagelse det pågældende år. 
  10. Der vil muligvis være flere konsekvenser/risici for dig, som vi ikke på forhånd kan tage højde for.