Hvordan laver jeg min besvarelse til PDF?

Inden du kan uploade din besvarelse i WISEflow, skal du generere en PDF-fil af besvarelsen fx i Word ved at gemme filen som PDF. PDF-filen sikrer, at afleveringens indhold ikke kan ændres og bliver ved med at se ud, som da du afleverede den. Den PDF-fil du uploader som besvarelse, svarer på den måde til den skriftlige/grafiske del, du traditionelt udskriver på papir. 

Din besvarelse skal afleveres som én samlet PDF-fil. Den tilladte maksimale filstørrelse for den samlede PDF-fil er 200 MB. Bilag og supplerende materiale kan (hvis tilladt) afleveres i andre filformater. Samlet maks. størrelse er 5 GB.  

Hvis du har problemer med at generere en PDF-fil, kan du hente hjælp i nedenstående vejledninger:

Ved generering af en Excel-fil fra Mac, skal du være specielt opmærksom på Excel-filer med flere ark. 

BEMÆRK:
Undlad at indsætte sidetal, billeder, overstregninger eller andet i PDF-filen, efter den er dannet, da dette kan medføre problemer med at uploade i WISEflow. Foretag altid rettelser i originaldokumentet og lav en ny PDF-fil.

Enkelte programmer kan lave såkaldte annotationer i PDF-filen (uden at du har tilføjet dem med vilje). Dette gælder særligt Microsoft Excel for Mac. Se denne vejledning, hvis du oplever problemer med annotationer.

Billede af en fejlmeddelelse i WISEflow grundet annotationer