Studiekort, parkering og glemte sager

Bygningsservice er den enhed, der har ansvaret for bygningernes:

 • Adgang og sikkerhed
 • Vedligeholdelse
 • Rengøring
 • Glemte sager

Åbningstid

Alle bygninger med adgang for studerende er åbne på hverdage fra kl. 8.00 til 17.00. Nogle bygninger har en længere åbningstid. For spørgsmål vedr. åbningstider, spørg på det lokale driftskontor.

Adgangskort: Hvis du har behov for at benytte bygningerne uden for normal åbningstid, kan du få adgang med dit studiekort her (respektive links).

Studiekort som adgangskort

Som studerende kan du i åbningstiden komme ind overalt på Aarhus Universitet. Uden for normal åbningstid kan du komme ind ved hjælp af dit studiekort, hvis det forinden er blevet aktiveret som adgangskort. Se en oversigt over de bygninger, du kan få adgang til (find beliggenhed på AU-kort).  

Sikkerhed

Alarminstrukser: Alle bygninger er udstyret med alaminstrukser, der fortæller, hvordan du forholder dig ved hændelser af katastrofelignende eller livstruende karakter.

Almene sikkerhedsforbehold: Af hensyn til din egne, dine medstuderendes og bygningernes sikkerhed, er det vigtigt, at du kun lukker dig selv ind med dit studiekort. Skal du og en medstuderende eksempelvis benytte bygningerne uden for normal åbningstid, skal I begge medbringe et aktivt studiekort. Man kan blive bedt om at fremvise studiekort, når man befinder sig i AU’s bygninger. Desuden skal du aldrig lade værdigenstande ligge uden opsyn. 

Henvend dig altid til det lokale driftspersonale, hvis du har mistanke om personer eller situationer, der kan være til fare for sikkerheden.

Husk altid, at vinduer skal lukkes, når du forlader et lokale, og døren skal lukkes, når du forlader en bygning.

Oprydning

Drift- og rengøringspersonalet samt gartnerne kan desværre ikke klare alt oprydningsarbejdet alene, derfor har vi brug for, at du som studerende:

 • altid rydder op efter dig selv, når du færdes i AU’s bygninger samt på AU’s udeareal, herunder:
  • Bærer dit brugte service tilbage til kantinen/cafeen
  • Placerer dit affald i de relevante affaldsbeholdere – også på udearealet

Glemte ting og sager

Glemte ting og sager kan indleveres og afhentes på det lokale driftskontor.

Energiledelse

Som studerende kan du sagtens være med til at gøre en forskel i forhold til at spare på energien. Energibesparelser er til stor gavn for miljøet og samtidig er det mange penge at spare for så stor en organisation som AU.

Hvad kan du gøre for at spare på energien?

 • Slukke lyset, når du forlader et tomt lokale
 • Tage trapperne i stedet for elevatoren
 • Give det lokale driftspersonale besked, hvis du opdager et toilet el. lign, der løber
 • Slukke for radiatoren, hvis du lufter ud i et lokale

Bil- og cykelparkering

Spørg på det lokale driftskontor.

Kontakt det lokale driftskontor

Driftsområde

Lokale

Åbningstid

Telefon

Universitetsparken/Nordøstlig Hjørne

1411/058

1340/144

87 15 05 19

8715 05 38

Nobelparken, Trøjborg, Kasernen

1467/125

11.00 – 12.00

87 15 05 36

Fuglesangs Allé

2628-M/024

87 16 41 13

Emdrup

C-022

87 15 16 76

Herning (Reception)

Hovedindgang

8.00 – 14.00

87 15 19 08

Tåsingegade

1443/012

87 15 05 19

Katrinebjerg

5346/040

87 15 05 39

Moesgård

87 16 25 29