Studienævnet for Erhvervsøkonomi

Hvad laver studienævnet?

Studienævnet tilrettelægger sammen med studielederen og studieadministrationen din uddannelse.

Som studerende er det dig, der oplever undervisningen, fagenes sammenhæng, eksamensformerne mv. Og det er dig, der skal bruge uddannelsen fremover. Derfor er det vigtigt, at du er med ved bordet, når din uddannelse skal tilrettelægges, udvikles og evalueres.

I studienævnet har du mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen, eksamensformer, indholdet i studieordningen, evaluering af undervisningsforløb, dispensationssager og meget mere.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem undervisere og studerende. Repræsentanterne vælges ind i studienævnet i forbindelse med universitetsvalget.

Vi har brug for dig i studienævnet!


Hvad får du ud af at sidde i studienævnet?

Som medlem i studienævnet får du:

 1. Indflydelse på dit studie. Du er med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. udvikling af studiet og eksamensformer, vægtningen af forskellige projektforløb, evaluering af undervisningen mv.
 2. Erfaring med at arbejde i en stor, kompleks og politisk organisation. Et godt punkt at have på sit CV, når du skal ud på arbejdsmarkedet.
 3. Et stærkt fagligt netværk med undervisere, ledelse og studerende.
 4. Et godt kendskab til de politiske og samfundsmæssige rammer der arbejdes under.

Sådan kommer du ind i studienævnet

Det kan lyde omstændigt at stille op til valg som studienævnsrepræsentant. Men det er ikke så svært. Og vi har brug for dig.
________

Sådan gør du:

 1. Gå ind på den centrale side for universitetsvalg for studerende på https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende.
 2. Opstillingsperioden er i oktober. I denne periode vil links til valgsystemet E-vote være tilgængelig, hvor du kan registrere dig som kandidat til studienævnet.
 3. I november stemmes der i E-vote mellem de opstillede kandidater – og folk vælges ind. Der er sjældent kampvalg.

________

Få hjælp:

 • Du er meget velkommen til at tage fat på Amalie Palme, som er næstformand i studienævnet, og som kan hjælpe dig videre i forhold til at stille op. Email: ampa@au.dk
 • Du finder også vejledninger på valgsiderne, op til – og under opstillingsperioden. Og du kan altid kontakte valgsekretariatet med konkrete spørgsmål på valg@au.dk.
 • Der er flere studenterforeninger, som kan hjælpe i forhold til opstilling, blandt andet Studenterrådet og Frit Forum.
 • Du kan desuden også finde hjælp i Brugervejledningen på denne side.

Vil du vide mere?

Vi er klar til at besvare dine spørgsmål og tage en uforpligtende snak om, hvad det indebærer at sidde i studienævnet.

Du er meget velkommen til at tage fat på Amalie Palme, som er næstformand i studienævnet, og som kan fortælle dig mere om, hvad hun arbejder med i studienævnet og evt. hjælpe dig videre i forhold til at stille op.
Amalis email er: ampa@au.dk - se alle medlemmer nederst på denne side.

Uddybende beskrivelse af arbejdet

Du kan se den officielle, uddybende beskrivelse af studienævnets arbejdsområder i forretningsordenen for studienævn

Medlemmer af studienævnet

Videnskabeligt personale

Studenterrepræsentanter

 • Sebastian Bielefeldt Støckler, næstformand (202206759@post.au.dk)
 • Jonathan Fuglsang Damgaard
 • Ida Elisabeth Rasmussen (observatør)

Deltager fast som observatører

______________________________________________________________

Studienævnsbetjening

Jesper Bennedsen Hansen (jbhansen@au.dk), Christine Haahr Frederiksen (chaahr@au.dk) og Lene Merete Pedersen (lemp@au.dk)

Dispensationsansøgninger, forhåndsgodkendelser og meritansøgninger

Kristina Birk Härle (kbtk@au.dk), Reneé H. Troelsgaard (retr@au.dk), Christine Dyrup (christinedyrup@au.dk), Mette Meilandt (meme@au.dk) og Stine Koudal Fisker (skf@au.dk)

Studienævnets møder

Herunder finder du de nyeste referater fra møderne i studienævnet for erhvervsøkonomi.

2024

Møde nr. 1 (konstituerende) den. 9. februar kl. 10.15-12.00

Møde nr. 2 den 13. marts kl. 10.15-12.00

Møde nr. 3 den 10. april kl. 13.15-15.00

Møde nr. 4 den 6. maj. kl. 9.00-12.00

Møde nr. 5 den 14. juni kl. 10.15-12.00

2023

Møde nr. 1 (konstituerende) den 3. februar kl. 10.15-12.00

Møde nr. 2 den 10. marts. kl. 10.15-12.00

Møde nr. 3 den 13. april kl. 13.15-15.00

Møde nr. 4 den 10. maj kl. 10.15-12.00

Møde nr. 5 den 9. juni kl. 10.15-12.00

Møde nr. 6 den 12. september kl. 10.15-12.00

Møde nr. 7 den 4. oktober kl. 13.15-15.00

Møde nr. 8 den 15. november kl. 10.15-12.00

Møde nr. 9 den 8. december kl. 10.15-12.00

2022

Møde nr. 1 (konstituerende) den 3. februar kl. 10.15-12.00

Møde nr. 2 den 4. marts. kl. 13.15-15.00

Møde nr. 3 den 1. april kl. 9.15-11.00

Møde nr. 4 den 4. maj kl. 13.15-15.00

Møde nr. 5 den 3. juni kl. 9.15-11.00

Møde nr. 6 den 7. september kl. 13.15-15.00

Møde nr. 7 den 6. oktober kl. 10.15-12.00

Møde nr. 8 den 15. november kl. 9.15-11.00

Møde nr. 9 den 13. december kl. 13.15-15.00

2021

Møde nr. 1 (konstituerende) den 2. februar kl. 9.15-11.00

Møde nr. 2 den 2. marts kl. 10.15-12.00

Møde nr. 3 den 9. april kl. 9.15-11.00

Møde nr. 4 den 4. maj kl. 9.15-11.00

Møde nr. 5 den 9. juni kl. 9.15-11.00

Møde nr. 6 den 3. september kl. 9.15-11.00

Møde nr. 7 den 30. september kl. 11.15-13.00

Møde nr. 8 den 5. november kl. 13.15-15.00

Møde nr. 9 den 3. december kl. 10.15-12.00

2020

Møde nr. 1 (konstituerende) den 4. februar kl. 10.15-12.00

Møde nr. 2 den 10. marts kl. 10.15-12.00

Møde nr. 3 den 21. april kl. 8.15-10.00

Ekstraordinært møde den 12. maj kl. 13-13.30

Møde nr. 4 den 19. maj kl. 10.15-12.00

Ekstraordinært møde den 16. juni kl. 12.30-13.00

Møde nr. 5 den 24. juni kl. 10.15-12.00

Møde nr. 6 den 31. august kl. 12.15-15.00

Møde nr. 7 den 9. oktober kl. 10.15-12.00

Møde nr. 8 den 6. november kl. 9.15-11.00

Møde nr. 9 den 9. december kl. 10.15-12.00


Har du input til studienævnet?

Husk, at du som studerende altid kan henvende sig til studienævnet, hvis du har konkrete forslag eller idéer omkring dit studie, som skal på dagsordenen i studienævnet. Kontakt studienævnets medlemmer her på siden.

Dispensation

En dispensation er en undtagelse fra de sædvanlige og faste regler, der gælder for din uddannelse. Dispensationsationsansøgninger behandles i studienævnet