Ansøgning om arbejdsplads til diplomingeniørprojekter

Det er muligt at søge arbejdsplads til bachelorprojekter og specialer via nedenstående formular. Vi kan ikke garantere lokaler til alle, men det er vigtigt, at ansøgningerne modtages rettidigt for at komme i betragtning til et lokale. Som hovedregel vil der være tale om dele-lokaler, hvor lokalet deles mellem flere projektgrupper.

 • Projekter/speciale i forårssemestre
  • Der kan søges fra 1. december
  • Ansøgningsfrist 15. januar
  • Lokalet kan tages i brug mandag uge 6
  • Lokalet skal være tømt senest 1. juli
 • Projekter/speciale i efterårssemestre
  • Der kan søges fra 1. maj
  • Ansøgningsfrist 15. juni
  • Lokalet kan tages i brug til semesterstart
  • Lokalet skal være tømt senest fredag uge 4