Bachelorprojekt

Faget "Bachelor's Thesis for Economics and Management students" (Oecon - 20 ECTS) består dels i at skrive et bachelorprojekt under vejledning, dels i at deltage i et mundtligt forsvar. Studerende på bacheloruddannelsen i politik og økonomi, som vælger at skrive bachelorprojekt ved Institut for Økonomi, skal følge denne vejledning.

Oversigten over vejledere i foråret 2021 bliver tilgængelig i oktober. Du finder oversigten her: Før tilmeldingsfristen

Den endelige karakter er baseret på bedømmelsen af selve bachelorprojektet og gives af en ekstern censor samt den faglige vejleder.

Afleverer du ikke bachelorprojektet indenfor afleveringsfristen, bruger du et eksamensforsøg. Du skal derefter aflevere til omeksamen, som ligger 3 måneder efter den første frist. Du finder mere information om aflevering og frister her.

Hvis du har spørgsmål til tilmelding, tildeling af vejleder eller selve processen, er du velkommen til at kontakte Institut for Økonomi (studadm@econ.au.dk).

Du kan finde flere informationer her: