Bachelorprojekt

Faget "Bachelor's Thesis for Economics and Management students" (Oecon - 20 ECTS) består dels i at skrive et bachelorprojekt under vejledning, dels i at deltage i et mundtligt forsvar. Studerende på bacheloruddannelsen i politik og økonomi, som vælger at skrive bachelorprojekt ved Institut for Økonomi, skal følge denne vejledning.

I denne fil finder du en oversigt over vejledere.

Den endelige karakter er baseret på bedømmelsen af selve bachelorprojektet og gives af en ekstern censor samt den faglige vejleder.

Afleverer du ikke bachelorprojektet indenfor afleveringsfristen, bruger du et eksamensforsøg. Du skal derefter aflevere til omeksamen, som ligger 3 måneder efter den første frist. Se mere her: Formalia og afleveringsfrister.

Du kan finde flere informationer her: