Finansiel rådgivning

På sidste semester af HD 2. del skal der skrives en afhandling, der udgør 15 ECTS.

Tilmelding sker, som for andre fag, via STADS selvbetjening. Du kan logge ind via mitstudie. Derudover skal du registrere et emne og en vejleder ved at udfylde denne blanket og sende den til Christina Nørgaard Kuhr på christinaku@btech.au.dk

Når afhandlingen uploades på WISEflow, skal der som en del af processen tilkendegives, om afhandlingen må offentliggøres. Husk, at I selv er interesserede i at finde inspiration i andres afhandlinger.

Fagbeskrivelsen til faget kan findes ved at slå op i kursuskataloget

Efterår 2022

  • Frist for fremsendelse af emne og vejlederønske: 15. august 2022
  • Intro til praktisk seminar og afhandling: 5. september 2022 kl. 17-19
  • Tildeling af vejleder: senest d. 31. august 2022
  • Frist for aflevering af afhandling:  24. november 2022 kl. 12.00 via WISEflow. 

Forår 2023

  • Frist for fremsendelse af emne og vejlederønske: 18. januar 2023
  • Tildeling af vejleder: senest d. 28. januar 2023
  • Frist for aflevering af afhandling: d. 8. maj 2023 kl. 12.00 via WISEflow.

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på brightspace.