Finansiel rådgivning

På sidste semester af HD 2. del skal der skrives en afhandling, der udgør 15 ECTS.

Tilmelding sker, som for andre fag, via STADS selvbetjening. Du kan logge ind via mitstudie. Derudover skal du registrere et emne og en vejleder ved at udfylde denne blanket og sende den til Christina Nørgaard Kuhr på christinaku@btech.au.dk

Når afhandlingen uploades på WISEflow, skal der som en del af processen tilkendegives, om afhandlingen må offentliggøres. Husk, at I selv er interesserede i at finde inspiration i andres afhandlinger.

Fagbeskrivelsen til faget kan findes ved at slå op i kursuskataloget

Efterår 2023

  • Frist for fremsendelse af emne og vejlederønske: 16. august 2023
  • Intro til praktisk seminar og afhandling: 28. august 2023 kl. 17-19
  • Tildeling af vejleder: senest d. 31. august 2023
  • Frist for aflevering af afhandling:  23. november 2023 kl. 12.00 via WISEflow

Mulighed for aflevering før den officielle afleveringsdato

Vi har fra efteråret 2023 gjort det muligt for dig, at aflevere dit afgangsprojekt tidligere end den officielle afleveringsfrist. Dette er for at give dig en større fleksibilitet i forhold til at kunne blive færdig med din uddannelse.

Hvis du gerne vil aflevere dit afgangsprojekt tidligere end den officielle afleveringsfrist, bedes du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den officielle afleveringsfrist, vil dit afgangsprojekt blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. 
  • For at sætte gang i processen, skal du samtidig med aflevering sende en mail til Lisbeth Widahl Christensen liw@mgmt.au.dk om tidlig aflevering af afgangsprojektet.
  • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før den officielle afleveringsfrist, vil bedømmer først blive informeret om din aflevering til den officielle afleveringsfrist, hvorefter de 4 ugers bedømmelsesfrist går i gang. Bedømmer har dog mulighed for at tilgå dit afgangsprojekt fra den dag du afleverer.

Aflevering fra 9.-22. november 2023

Afgangsprojekter som afleverews i WISEflow i perioden 9.-22. november 2023 vil ikke blive videresendt til bedømmelse før den officielle afleveringsfrist 23. november 2023.

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Er du indskrevet på en udgående HD-specialisering, så skal du tilmelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Tilmelding til Afgangsprojektet forudsætter, at alle øvrige prøver på uddannelsen er bestået. 

F.eks. du går til eksamen i et fag i efteråret og består senest ved reeksamen i februar. Du kan derved fortsætte på dit afgangsprojekt i foråret. Din tilmelding vil først blive endelig godkendt når du har bestået alle de øvrige prøver og derefter vil du blive opkrævet betaling for afgangsprojektet.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Tilmeldingsfrist:

8. januar, hvis du vil aflevere i forårssemesteret

8. august, hvis du vil aflevere i efterårssemesteret.

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på brightspace.

 

Adgang til OneDrive

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.

Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.