Finansiel rådgivning

På sidste semester af HD 2. del skal der skrives en afhandling, der udgør 15 ECTS.

Tilmelding sker, som for andre fag, via STADS selvbetjening. Du kan logge ind via mitstudie. Derudover skal du registrere et emne og en vejleder ved at udfylde denne blanket og sende den til Christina Nørgaard Kuhr på christinaku@btech.au.dk

Når afhandlingen uploades på WISEflow, skal der som en del af processen tilkendegives, om afhandlingen må offentliggøres. Husk, at I selv er interesserede i at finde inspiration i andres afhandlinger.

Fagbeskrivelsen til faget kan findes ved at slå op i kursuskataloget

Forår 2024

  • 16. januar 2024: Frist for fremsendelse af emne og vejlederønske.
  • Senest d. 26. januar 2024: Tildeling af vejleder.
  • 8. maj 2024 kl. 12.00: Frist for aflevering af afgangsprojekt via WISEflow.

Se kursusbeskrivelse og Brightspace for yderligere information

Efterår 2024

  • Frist for fremsendelse af emne og vejlederønske: 15. august 2024
  • Intro til praktisk seminar og afhandling: 26. august 2024 kl. 17-19
  • Tildeling af vejleder: senest d. 29. august 2024
  • Frist for aflevering af afhandling:  20. november 2024 kl. 12.00 via WISEflow

Se kursusbeskrivelse og Brightspace for yderligere information

Aflevering af dit afgangsprojekt

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet åbnes vil du kunne uploade dit afgangsprojekt.  Vi anbefaler, at du påbegynder upload af projektet i god tid før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00. Det kan tage op til 30 minutter at uploade en så stor opgave som dit projekt. Afleveringsfristen i foråret 2024 er 8. maj klokken 12.00.

Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit projekt, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

OBS Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet/afleveret dit afgangsprojekt korrekt.

Flowet er lavet som et gruppeflow
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning til både grupper af flere studerende og enkeltmandsgrupper.

Afgangsprojekt samt bilag skal samles i én PDF-fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til hvordan du laver din besvarelse til PDF.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en PDF-fil, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Fortrolige specialer
Når du uploader dit afgangsprojekt i WISEflow, skal du i forbindelse med afleveringen (under ’Omslag’) angive om projektet indeholder fortroligt materiale. 

Mulighed for aflevering før den officielle afleveringsdato

Vi har fra efteråret 2023 gjort det muligt for dig, at aflevere dit afgangsprojekt tidligere end den officielle afleveringsfrist. Dette er for at give dig en større fleksibilitet i forhold til at kunne blive færdig med din uddannelse.

Hvis du gerne vil aflevere dit afgangsprojekt tidligere end den officielle afleveringsfrist, bedes du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den officielle afleveringsfrist, vil dit afgangsprojekt blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. 
  • For at sætte gang i processen, skal du samtidig med aflevering sende en mail til både evu.bss@au.dk og Christina Nørgaard Kuhr på kristinaku@btech.au.dk om tidlig aflevering af afgangsprojektet.
  • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før den officielle afleveringsfrist, vil bedømmer først blive informeret om din aflevering til den officielle afleveringsfrist, hvorefter de 4 ugers bedømmelsesfrist går i gang. Bedømmer har dog mulighed for at tilgå dit afgangsprojekt fra den dag du afleverer.

Aflevering fra 23. april -7. maj 2024

Afgangsprojekter som afleverews i WISEflow i perioden 23. april - 7. maj 2024 vil ikke blive videresendt til bedømmelse før den officielle afleveringsfrist 8. maj 2024.

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Er du indskrevet på en udgående HD-specialisering, så skal du tilmelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Tilmelding til Afgangsprojektet forudsætter, at alle øvrige prøver på uddannelsen er bestået. 

F.eks. du går til eksamen i et fag i efteråret og består senest ved reeksamen i februar. Du kan derved fortsætte på dit afgangsprojekt i foråret. Din tilmelding vil først blive endelig godkendt når du har bestået alle de øvrige prøver og derefter vil du blive opkrævet betaling for afgangsprojektet.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Tilmeldingsfrist:

8. januar, hvis du vil aflevere i forårssemesteret

8. august, hvis du vil aflevere i efterårssemesteret.

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på Brightspace.

 

Adgang til OneDrive

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.

Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.