Finansiering

På sidste semester af HD 2. del skal der skrives afgangsprojekt, der udgør 15 ECTS, hvilket modsvarer ca. 420 timers arbejde. Afgangsprojektet kan ses som ”dit svendestykke”. 

Afhandlingen skal skrives med udgangspunkt i et eller flere af de fagmoduler, der indgår i en HD F uddannelse, og det forventes, at den studerende arbejder med dybtgående analyse af en finansiel problemstilling.

Du kan se kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

Afgangsprojektets omfang er:

·         1 persons afgangsprojekt: 60 sider (144.000 karakterer inkl. blanktegn +/- 10%)

·         2 personers afgangsprojekt: 70 sider (168.000 karakterer inkl. blanktegn +/- 10%). Det forventes, at det i analysedybden mv. afspejles, at der er tale om 2 studerendes indsats.

 

Forår 2023

Dato Aktivitet
26. januar 2023 Sidste frist for fremsendelse af emnebeskrivelse beskrevet på ca. 2 A4 sider til kav@econ.au.dk
Snarest derefter. Studiekoordinator tildeler vejleder og I vil få besked via mail
26. april 2023 kl. 12.00 Deadline for aflevering
Medio maj til medio juni 2023 Mundtlig forsvar

Forår 2022

Dato

Aktivitet

27. januar 2022

Frist for indsendelse af emneforslag beskrevet på ca. 2 A4 sider til kav@econ.au.dk – men gerne før

Primo februar 2022

Studiekoordinator tildeler vejleder, og I får besked via mail.

26. april 2022 kl. 12.00

Deadline for aflevering

Medio maj-medio juni

Mundtlig eksamen

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på brightspace.