Finansiering

På sidste semester af HD 2. del skal der skrives afgangsprojekt, der udgør 15 ECTS, hvilket modsvarer ca. 420 timers arbejde. Afgangsprojektet kan ses som ”dit svendestykke”. 

Afhandlingen skal skrives med udgangspunkt i et eller flere af de fagmoduler, der indgår i en HD F uddannelse, og det forventes, at den studerende arbejder med dybtgående analyse af en finansiel problemstilling.

Du kan se kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

Afgangsprojektets omfang er:

·         1 persons afgangsprojekt: 60 sider (144.000 karakterer inkl. blanktegn +/- 10%)

·         2 personers afgangsprojekt: 70 sider (168.000 karakterer inkl. blanktegn +/- 10%). Det forventes, at det i analysedybden mv. afspejles, at der er tale om 2 studerendes indsats.

 

Efterår 2023

Dato Aktivitet
24. august 2023 Sidste frist for fremsendelse af emnebeskrivelse beskrevet på ca. 2 A4 sider til dmn@econ.au.dk
Snarest derefter. Studiekoordinator tildeler vejleder og I vil få besked via mail
23. november 2023 kl. 12.00 Deadline for aflevering
Medio december 2023 til primo januar 2024 Mundtlig forsvar

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Er du indskrevet på en udgående HD-specialisering, så skal du tilmelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Tilmeldingsfrist:

8. januar, hvis du vil aflevere i forårssemesteret

8. august, hvis du vil aflevere i efterårssemesteret.

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på brightspace.

 

Adgang til OneDrive

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.

Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.