Intromøder

Der afholdes introarrangement for nye studerende på HD-uddannelse hvert år i august. 
På campus Aarhus er introarrangement en del af din første undervisningsgang i Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse.

På campus Herning besøger IT-afdelingen den første undervisningsgang i Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse for at hjælpe med eventuelle IT-problemer.

Der afholdes ikke et introarrangement for studerende, som starter på enkeltfag i januar/februar.  

General information: