Studienævn

HD studienævnet tilrettelægger sammen med studielederne og studieadministrationen din uddannelse. Pladserne i studienævnene er ligeligt fordelt mellem repræsentanter for undervisere og studerende, og medlemmerne vælges ind i studienævnene i forbindelse med universitetsvalget. Du kan læse mere om valget her.

Studienævnenes opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af din uddannelse, undervisning og dine eksamener. Dette indebærer eksempelvis at udarbejde forslag og ændringer til studieordninger, at følge op på uddannelses- og undervisningsevalueringer og at drøfte forskellige typer af sager af betydning for din uddannelse. 

Det er desuden studienævnene, der behandler ansøgninger om dispensation, merit og forhåndsgodkendelser. Du kan se mere om dispensationer og retningslinjer for ansøgning her.

forretningsordenen for studienævn på Aarhus Universitet kan du desuden læse mere om studienævnets opgaver og struktur.

Under de enkelte studienævn i venstremenuen kan du finde dagsordener og referater fra tidligere møder og følge med i, hvilke konkrete emner dit studienævn drøfter.

Har du spørgsmål til dit studienævn, kan du ligeledes finde kontaktinformation under studienævnets side i venstremenuen. Har du som studerende spørgsmål, du ønsker, at studienævnet skal drøfte, kan du også rette henvendelse til studienævnets næstformand, der efter aftale med formanden for studienævnet vil tage sagen med på dagsordenen. 

På MBA/masterområdet på Aarhus BSS findes følgende studienævn:

-       MBA Studienævnet

-       Juridisk Studienævn (Master i skat, Master i energi- og miljøret)

-       Studienævnet for Virksomhedskommunikation og it (Master i it, Master i digital innovation, Executive Master i Corporate Communication)

-       Studienævnet for Psykologi (Master i rusmidler)