Maksimal studietid

Vejledende maksimal studietid

På HD-uddannelsen er der ikke lovgivningsmæssigt fastsat en maksimal studietid. Men det anbefales, at man som studerende maksimalt bruger 6 år på gennemførsel af henholdsvis HD1 og HD2 pga. risiko for forældelse af uddannelseselementer.