Udmeldelse eller pause

Udmeldelse fra HD uddannelsen


­

Hvis du ønsker at udmelde dig fra dit deltidsstudie, skal du via din studiemail (@post.au.dk) skrive en mail til evu.bss@au.dk.  

Udmeldelse kan tidligst ske fra den dato, hvor vi modtager din anmodning om udmeldelse via mail.

Undervisning og eksamen

Hvis du har undervisnings- og eksamenstilmeldinger, vil de automatisk blive annulleret. Hvis du ønsker at deltage i en tilmeldt eksamen, eller hvis du allerede har gennemført eksamen, men afventer karakteren, skal du vente med at udmelde dig til resultatet er registreret på din Studieselvbetjening (mit.au.dk).

Hvis du udmelder dig efter, at undervisningen er startet må du ikke følge den resterende undervisning på et senere tidspunkt uden at betalet for faget igen. 

Du har ret til 3 eksamens forsøg, selvom du bliver afmeldt (dog ikke hvis du får refunderet din deltagerbetaling).

Fortryder du udmeldelsen, ønsker optagelse på samme uddannelse på ny

Der er ingen garanti for, at du får plads på samme uddannelse, hvis du søger ind igen efter, at du har udmeldt dig.

Bliver du optaget på samme uddannelse på ny, skal du være opmærksom, at beståede obligatoriske fag fra den første indskrivning på samme uddannelse vil blive automatisk overført til din nye indskrivning.

Din maksimale studietid vil blive beregnet fra det semester, hvor dit første fag i uddannelsen er bestået.

Refundering af deltagerbetaling

Du kan få refunderet din deltagerbetaling for det næstkommende semester, hvis vi modtager din udmeldelsesanmodning senest den 1. september (efterårets semester) eller 1. februar (forårets semester).

Starter din undervisning tidligere end de fastsatte datoer, skal udmeldelsesanmodningen modtages inden undervisningsstart.

Du kan læse mere om refundering af deltagerbetaling her 

Hold pause fra HD uddannelsen

Du behøver ikke at udmelde dig, hvis du blot ønsker at holde en pause med fag i et semester. I det tilfælde skal du blot undlade at tilmelde dig undervisningen i det pågældende semester.

  • Hvis du allerede er tilmeldt undervisning i et semester, kan du læse om, hvordan du afmelder dig undervisningen her.
  • Kontakt studievejledningen, hvis du har brug for hjælp til din studieplanlægning eller ønsker en samtale om dine muligheder.